Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

Un de cada tres treballadors del país cobren menys de 1.667 euros al mes

Un de cada tres treballadors del país cobren menys de 1.667 euros al mes

Un de cada tres treballadors del país cobren menys de 1.667 euros al mes

Només el sector de la immobiliària i la construcció han mantingut el poder adquisitiu els darrers quatre anys; el 80% dels sectors econòmics han sofert un decrement entre el 2018 i el 2021

Un de cada tres treballadors del país cobraven al juny menys de 1.667 euros al mes. En puresa, el 30% dels assalariats estaven en aquesta situació. Si s’apuja un esglaó més, pràcticament la meitat de les persones assalariades en empreses del Principat (un 46% per ser exactes) no arriben als 2.000 euros mensuals. Aquestes dades es contenen en un estudi realitzat pel departament d’Estadística en el marc de les negociacions que s’estan fent en el Consell Econòmic i Social (CES) i en què administració, patronal i sindicats miren d’acordar un increment de sous.

El treball del departament d’Estadística s’ha fet a petició del Govern i té per objecte posar en consonància tot un seguit de dades, de fixar un entorn neutre que serveixi com a punt de partida per a tots els agents econòmics del país. Les dades ja fa uns quants dies que van ser trameses als negociadors i aquest divendres s’han avaluat també en el marc de la reunió del CES. En gran mesura, les xifres estadístiques donen la raó a allò exposat pels sindicats i deixen en evidència la patronal. De fet, serien aquestes dades una de les raons de ser de l’acceptació per part de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) d’un increment del salari mínim per al 2023 equivalent a la inflació si aquesta se situa al tomb del 5%.

El recull de dades posa en relleu que 841 dels assalariats del país estaven cobrant, per una jornada completa, el salari mínim, que és de poc més de 1.200 euros. Això suposa un 2% de la massa de salarials. Per contra, fins al 56% dels treballadors del país, això són 23.330 assalariats al juny, tenien una nòmina mensual situada entre l’esmentat salari mínim i el salari mitjà, que se situa actualment en 2.262 euros.

Justament, si es té en compte el salari mitjà, es comprova com el 80% dels sectors econòmics del país han perdut poder adquisitiu els quatre darrers anys. O el que és el mateix, en essència, només la construcció i el sector immobiliari han vist com els salaris en el seu conjunt s’incrementaven per sobre del cost de vida en el període que va del 2018 al 2021. Encara que sembli paradoxalment, on hi ha hagut més pèrdua de poder adquisitiu és al sector financer. Les fusions i altres contingències de ben segur que hi han jugat a favor d’aquest decrement.

Segons les dades d’Estadística, només quatre sectors econòmics presenten una millora respecte l’evolució dels preus durant el quinquenni 2018-2022. A la construcció i les activitats immobiliàries, que tenen una relació directa, caldria afegir-hi la indústria manufacturera, que té molt poc pes al país, i el comerç i reparació de vehicles de motor. Els mecànics, vaja, que sovint van molt buscats.

SALARI MÍNIM I IGI

Les dades d’Estadística també deixen clar que el país, tenint en compte el salari mínim, va començar a perdre competitivitat a partir del 2019, quan aquest nivell més baix de sous van ser superats pels d’Espanya, per exemple. Però es que si es té en compte la riquesa suposada que es genera al país, Andorra surt molt més malparada encara. La correlació entre salari mínim i PIB a Andorra és del 38%. Espanya (52,3%), França (48,9%) i Portugal (45,4%) estan per sobre. Però també Grècia o Eslovènia, per posar dos exemples més.

Si es té en compte la riquesa suposada que es genera al país, Andorra surt molt malparada. La correlació entre salari mínim i PIB a Andorra és del 38%. Espanya (52,3%), França (48,9%) i Portugal (45,4%) estan per sobre

El document també analitza altres variables relacionades amb l’activitat econòmica. I ho fa, per exemple, per comprovar l’evolució dels establiments econòmics, dels negocis que hi ha al Principat. Tot i la pandèmia haguda pel mig, hi ha un increment generalitzat d’activitat. Només en el cas de les indústries manufactureres i l’hostaleria hi ha davallada. Que l’activitat econòmica és bona, indiquen les dades d’Estadística, es pot veure també amb l’evolució de la recaptació de l’impost general afegit (IGI).

Es deixa clar que la pandèmia va tenir un molt fort impacte en l’activitat empresarial si s’analitza la relació entre IGI suportat i IGI repercutit. Però ja al 2021 s’havia recuperat el 90% del negoci que es feia al 2019. I ja durant el primer trimestre d’aquest 2022, el volum de negoci, sempre tenint en compte l’IGI com a paràmetre, superava el que hi va haver el mateix període del 2019, l’any abans de l’esclat de la crisi sanitària, i en què l’activitat era prou notable.

TEXTO PROPIETAT: https://www.altaveu.com/actualitat/economia/cada-tres-treballadors-pais-cobren-menys-1667-euros-mes_43201_102.html