Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

La CEA defensa que els salaris han pujat més que la inflació els últims vint anys

La CEA defensa que els salaris han pujat més que la inflació els últims vint anys

La patronal afirma que el poder adquisitiu cobrant el salari mínim ha augmentat un 22,1%

La CEA defensa que els salaris han pujat més que la inflació els últims vint anys

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) afirma que tant el salari mínim com el salari mitjà han crescut per sobre de la inflació els últims vint anys. Així ho especifiquen en el document de treball que han aportat durant la comissió tècnica entre sindicats i patronal sobre la qüestió dels salaris que ha tingut lloc aquest matí. La patronal especifica que el salari mínim ha passat de 725,06 euros mensuals per una jornada completa de 40 hores setmanals el 2001 a 1.201,20 euros el 2022, el que representa un increment del 65,7% i l’evolució de l’IPC ha estat d’un 43,6%. Per tant, afirmen que el poder adquisitiu cobrant el salari mínim ha augmentat un 22,1%.

Pel que fa al salari mitjà, pel mateix període, ha pujat un 23,6%, donat que l’any 2001 era de 1.349,03 euros mensuals i el 2021 es va situar als 2.193,05 euros, més de 300 euros per sobre del que resultaria d’aplicar estrictament l’efecte de la inflació, segons destaca la CEA, que si s’hagués aplicat hauria estat de 1.874,97 euros. L’IPC va experimentar un augment del 39% mentre que el salari mitjà ha crescut un 62,6%. I asseguren que l’anàlisi de les dades mostra que «l’evolució positiva del poder adquisitiu dels salaris arriba a tots els sectors de l’economia».

L’informe de treball de l’empresariat assegura que davant l’augment de l’IPC es podria deduir la disminució del poder adquisitiu dels salaris, en canvi, les dades indiquen el contrari «els salaris a Andorra han continuat creixent a un ritme superior al de la inflació». L’empresariat analitza el mes de juny passat, coincidint amb el punt àlgid de la inflació quan l’IPC va ser d’un 7,4%, i destaquen que el salari mitjà global era de 2.348,07 euros, un 10,2% per sobre del salari mitjà del juny del 2021, situat en 2.129,71 euros «netament superior a l’augment de l’IPC per aquell mateix mes».

La patronal afirma que durant la primera meitat de l’any «l’augment del salari mitjà s’ha produït en gairebé tots els sectors per sobre de la inflació, excepte en tres». En aquest sentit, després de realitzar un anàlisi sectorial de les retribucions, assenyalen que els únics sectors amb un augment del salari mitjà inferior a la inflació han estat la indústria manufacturera (amb un 4,2% d’augment), l’administració pública (amb un 4,6% de creixement) i les activitats sanitària, veterinàries i serveis socials (amb una pujada del 4,6%). Per això, el col·lectiu empresarial assegura que es constata «una tendència a l’alça dels salaris, un augment del salari mitjà superior al de l’IPC i un increment del poder adquisitiu dels salaris en tots els sectors de l’economia, exceptuant aquests tres».

Pel que fa a dos dels tres sectors en què l’increment salarial se situa per sota de la inflació, la CEA assenyala que en el cas de l’administració pública «és un sector en què els increments salarials es fixen en la llei del pressupost» i asseguren que «té una explicació plausible: el Govern i el Consell van fixar en un 3,3% l’augment a principis d’any». Pel que fa als serveis sanitaris, «té un nombre important de treballadors els salaris dels quals està regulat des del sector públic».

Així mateix, la patronal destaca que «les vies de millora salarial són més limitades en l’administració pública que en el sector privat». I en aquesta línia, afirmen que la «regulació del propi mercat de treball funciona millor – en el sector privat i en termes absoluts – que la regulació per decret».

TEXTO PROPIETAT: https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2022/10/14/la_cea_defensa_que_els_salaris_han_pujat_mes_que_inflacio_els_ultims_vint_anys_208884_1125.html