La fiscalitat Andorrana i els avantatges de constituir una societat a Andorra. La firma del conveni entre Andorra i Espanya, sobre la qual recentment ha sortit publicat que va entrar en vigor l’1 de gener del 2016, era del tot necessària per oficialitzar les relacions empresarials entre ambdós països. Aquest procés, que també està en funcionament amb França, facilitarà i dotarà d’una major seguretat jurídica les relacions econòmiques entre Andorra i Espanya amb els seus ciutadans, empreses i inversors i evidentment, reforçarà els llaços econòmics i d’intercanvi d’informació fiscal. D’altra banda, la llei d’obertura econòmica homologada per l’OCDE obre grans oportunitats econòmiques i comercials d’Andorra al món. Andorra està també patint (i de manera molt forta) aquesta crisi i això també ha fet que els empresaris Andorrans prenguin consciència que és millor que no estiguin sols. De fet, tots els canvis dels últims temps al Principat comencen al març del 2009, quan el primer ministre francès, Nicolas Sarkozy, amenaça de renunciar al seu títol de Copríncep d’Andorra si el G20 no adoptava mesures per acabar amb els paradisos fiscals. Aquest fet va portar a Andorra a eliminar el secret bancari. Així, Espanya va deixar de considerar Andorra com a paradís fiscal el 2011 gràcies a un conveni d’intercanvi d’informació que obliga el Principat a donar dades dels seus clients en procediments penals i tributaris oberts a Espanya. El 2012 es va implantar l’impost sobre societats. El 2013 l’IGI (l’equivalent a l’IVA d’Espanya) i a partir del 2015 es crea l’IRPF, cosa que fa que Andorra doni per tancat el seu marc fiscal des del seu punt de vista d’aconseguir una homologació amb els estàndards dels països del seu entorn, és a dir, amb els requisits que fixa l’OCDE. ¿Quins són els avantatges fiscals que pot trobar una empresa a Andorra? Baixa imposició indirecta (IGI general del 4,5%) s’hi afegeix una fiscalitat directa molt competitiva, on els punts clau són els següents: • Les societats a Andorra tributen a un tipus nominal del 10% sobre els beneficis empresarials, amb reduccions sobre determinades activitats que els permet tributar a un tipus efectiu del 2%. • Existeixen, a més, deduccions i bonificacions en societats sobre la creació de treball, inversió en immobilitzat i altres factors. • Existència d’instruments de gestió de patrimoni com les SICAV que permeten tributar a un tipus efectiu entre 0,5% i 1% en societats. Quins són els avantatges fiscals per a persones físiques? • Tributació de l’IRPF a un tipus fix nominal del 10%, amb exempció dels primers 24.000 € per rendes del treball i de 3.000 € per les rendes mobiliàries. De 24.001 € a 40.000 €, el 5%, i a partir de 40.001 €, al 10%. • Els dividends rebuts de societats andorranes estan totalment exempts de tributar. • Inexistència d’imposició sobre el patrimoni i sobre les donacions i successions.

La fiscalitat Andorrana i els avantatges de constituir una societat a Andorra. La firma del conveni entre Andorra i Espanya, sobre la qual recentment ha sortit publicat que va entrar en vigor l'1 de gener del 2016, era del tot necessària per oficialitzar les relacions empresarials entre ambdós països. Aquest procés, que també està en funcionament amb França, facilitarà i dotarà d'una major seguretat jurídica les relacions econòmiques entre Andorra i Espanya amb els seus ciutadans, empreses i inversors i evidentment, reforçarà els llaços econòmics i d'intercanvi d'informació fiscal. D'altra banda, la llei d'obertura econòmica homologada per l'OCDE obre grans oportunitats econòmiques i comercials d'Andorra al món. Andorra està també patint (i de manera molt forta) aquesta crisi i això també ha fet que els empresaris Andorrans prenguin consciència que és millor que no estiguin sols. De fet, tots els canvis dels últims temps al Principat comencen al març del 2009, quan el primer ministre francès, Nicolas Sarkozy, amenaça de renunciar al seu títol de Copríncep d'Andorra si el G20 no adoptava mesures per acabar amb els paradisos fiscals. Aquest fet va portar a Andorra a eliminar el secret bancari. Així, Espanya va deixar de considerar Andorra com a paradís fiscal el 2011 gràcies a un conveni d'intercanvi d'informació que obliga el Principat a donar dades dels seus clients en procediments penals i tributaris oberts a Espanya. El 2012 es va implantar l'impost sobre societats. El 2013 l'IGI (l'equivalent a l'IVA d'Espanya) i a partir del 2015 es crea l'IRPF, cosa que fa que Andorra doni per tancat el seu marc fiscal des del seu punt de vista d'aconseguir una homologació amb els estàndards dels països del seu entorn, és a dir, amb els requisits que fixa l'OCDE. ¿Quins són els avantatges fiscals que pot trobar una empresa a Andorra? Baixa imposició indirecta (IGI general del 4,5%) s'hi afegeix una fiscalitat directa molt competitiva, on els punts clau són els següents: • Les societats a Andorra tributen a un tipus nominal del 10% sobre els beneficis empresarials, amb reduccions sobre determinades activitats que els permet tributar a un tipus efectiu del 2%. • Existeixen, a més, deduccions i bonificacions en societats sobre la creació de treball, inversió en immobilitzat i altres factors. • Existència d'instruments de gestió de patrimoni com les SICAV que permeten tributar a un tipus efectiu entre 0,5% i 1% en societats. Quins són els avantatges fiscals per a persones físiques? • Tributació de l'IRPF a un tipus fix nominal del 10%, amb exempció dels primers 24.000 € per rendes del treball i de 3.000 € per les rendes mobiliàries. De 24.001 € a 40.000 €, el 5%, i a partir de 40.001 €, al 10%. • Els dividends rebuts de societats andorranes estan totalment exempts de tributar. • Inexistència d'imposició sobre el patrimoni i sobre les donacions i successions.

La fiscalitat Andorrana i els avantatges de constituir una societat a Andorra.

La firma del conveni entre Andorra i Espanya, sobre la qual recentment ha sortit publicat que va entrar en vigor l’1 de gener del 2016, era del tot necessària per oficialitzar les relacions empresarials entre ambdós països. Aquest procés, que també està en funcionament amb França, facilitarà i dotarà d’una major seguretat jurídica les relacions econòmiques entre Andorra i Espanya amb els seus ciutadans, empreses i inversors i evidentment, reforçarà els llaços econòmics i d’intercanvi d’informació fiscal.

D’altra banda, la llei d’obertura econòmica homologada per l’OCDE obre grans oportunitats econòmiques i comercials d’Andorra al món. Andorra està també patint (i de manera molt forta) aquesta crisi i això també ha fet que els empresaris Andorrans prenguin consciència que és millor que no estiguin sols.

De fet, tots els canvis dels últims temps al Principat comencen al març del 2009, quan el primer ministre francès, Nicolas Sarkozy, amenaça de renunciar al seu títol de Copríncep d’Andorra si el G20 no adoptava mesures per acabar amb els paradisos fiscals. Aquest fet va portar a Andorra a eliminar el secret bancari. Així, Espanya va deixar de considerar Andorra com a paradís fiscal el 2011 gràcies a un conveni d’intercanvi d’informació que obliga el Principat a donar dades dels seus clients en procediments penals i tributaris oberts a Espanya. El 2012 es va implantar l’impost sobre societats. El 2013 l’IGI (l’equivalent a l’IVA d’Espanya) i a partir del 2015 es crea l’IRPF, cosa que fa que Andorra doni per tancat el seu marc fiscal des del seu punt de vista d’aconseguir una homologació amb els estàndards dels països del seu entorn, és a dir, amb els requisits que fixa l’OCDE.

¿Quins són els avantatges fiscals que pot trobar una empresa a Andorra?

Baixa imposició indirecta (IGI general del 4,5%) s’hi afegeix una fiscalitat directa molt competitiva, on els punts clau són els següents:

• Les societats a Andorra tributen a un tipus nominal del 10% sobre els beneficis empresarials, amb reduccions sobre determinades activitats que els permet tributar a un tipus efectiu del 2%.

• Existeixen, a més, deduccions i bonificacions en societats sobre la creació de treball, inversió en immobilitzat i altres factors.

• Existència d’instruments de gestió de patrimoni com les SICAV que permeten tributar a un tipus efectiu entre 0,5% i 1% en societats.

Quins són els avantatges fiscals per a persones físiques?

• Tributació de l’IRPF a un tipus fix nominal del 10%, amb exempció dels primers 24.000 € per rendes del treball i de 3.000 € per les rendes mobiliàries. De 24.001 € a 40.000 €, el 5%, i a partir de 40.001 €, al 10%.

• Els dividends rebuts de societats andorranes estan totalment exempts de tributar.

• Inexistència d’imposició sobre el patrimoni i sobre les donacions i successions.