Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

La justícia tomba un desnonament instat per la societat titular del pis

La justícia tomba un desnonament instat per la societat titular del pis

La justícia tomba un desnonament instat per la societat titular del pis

Un ens jurídic no pot recuperar per a l’ús propi l’immoble llogat i esquivar la pròrroga
El projecte de llei a tràmit parlamentari i que implica la pròrroga dels contractes de lloguer també durant el 2023 ja apunta explícitament que una societat, una persona jurídica, queda fora de l’exempció a la pròrroga, a la qual sí que es pot acollir un propietari que sigui persona física: reclamar el retorn de l’habitatge perquè el necessita per a ús propi o d’un familiar. Aquesta puntualització no existia en els textos anteriors, però el Tribunal Superior acaba de crear jurisprudència en aquest sentit després d’avaluar el cas particular d’una inquilina a qui la societat que li llogava l’immoble pretenia desnonar sota l’argument que s’acollia a l’exempció prevista a l’article 1 apartat 2.b. de la Llei 15/2020, que invalida la pròrroga quan l’arrendador reclami la necessitat de recuperar l’immoble “per destinar-lo a l’ús propi o a favor de familiars de primer o segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat”.

La sentència del Superior, a més, revoca la de la Batllia, que s’havia pronunciat en sentit contrari. Per a la primera instància s’havia de fer una “interpretació extensiva per analogia” de la disposició legal i avalava el desnonament, declarant resolt el contracte de lloguer amb data 1 de desembre del 2021 –que implicava un pis, dues places de pàrquing i un traster– i condemnant la inquilina a deixar “immediatament” l’habitatge, pagar les mensualitats acumulades des del desembre i 514 euros en concepte de costes processals i honoraris d’advocat. Una resolució, però, que no recollia altres demandes de la societat demandant, com ara que la inquilina els indemnitzés amb 12 euros diaris per cada jornada en què continués al pis després d’extingit el contracte (a comptar de l’1 de desembre del 2021).

La llogatera va recórrer contra la sentència argumentant que l’exempció de la pròrroga no es podia estendre a persones jurídiques, que no tenen “residència habitual i permanent, sinó domicili social”. Un argument que ha avalat el Tribunal Superior. La sentència sosté que la llei estableix que el propietari pot reclamar el retorn del pis i eludir la pròrroga per fer-lo servir com a “habitatge habitual” d’ell o d’un familiar i que aquest concepte no es pot associar a una persona jurídica, que “no té cap de les necessitats específiques que vertebren la noció d’habitatge usual i permanent”.