Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

El Govern espera recaptar 50 milions per l’impost de la renda, un 16% més

El Govern espera recaptar 50 milions per l’impost de la renda, un 16% més

El Govern espera recaptar 50 milions per l’impost de la renda, un 16% més

El Govern confia recaptar l’any vinent fins a 50 milions d’euros de l’impost sobre la renda i fins a 55,1 milions procedents de l’impost de societats, segons es desprèn del projecte de llei del pressupost general per a l’exercici 2023 entrat a tràmit parlamentari per l’executiu. Precisament el comportament d’aquestes dues figures explica en bona part l’increment del 20%, 19,2 milions d’euros, previst en la recaptació per impostos directes que passa dels 95,2 milions pressupostats per a l’exercici 2022 als 114,5 milions que s’espera ingressar l’any que ve. 

Així, els 50 milions previstos de l’impost de la renda, 7 més que els 43 estimats per aquest any amb un augment del 16% en termes relatius, es desglossen en 7 milions procedents de l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries, un 40% més respecte als 5 milions pressupostats per aquest 2022, i en 43 milions corresponents a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), 5 milions més dels que s’havien previst per aquest any, un augment que des del Govern s’atribueix a “la millora en els nivells d’ocupació, de l’activitat econòmica i de conjunt de la massa salarial del país”.

En el cas de l’impost de societats, els 55,1 milions previstos suposen un increment del 31% en termes relatius respecte als 42 milions pressupostats per aquest exercici. En aquesta línia, en la memòria que acompanya el projecte de pressupost, el Govern explica que la liquidació de l’exercici 2022 “està registrant millores significatives en el seu comportament degut a la ràpida recuperació de l’activitat econòmica”, a la vegada que “mostra un impacte de la pandèmia més baix del previst”. Per això, i malgrat considerar “notòria” la previsió d’increment de la recaptació per aquest impost, s’insisteix que els ingressos estimats “s’ajusten a la tendència que experimenta l’impost a l’execució pressupostària del 2022”.

Encara dins l’àmbit de la imposició directa, es preveu recaptar 9,3 milions d’euros de l’impost sobre la renda de no residents, un 9% menys respecte als 10,1 milions estimats per aquest any, a la vegada que es pressuposten 100.000 euros provinents de l’impost sobre els habitatges buits i de 40.668 euros per l’impost sobre les activitats que vulguin obrir fins a 24 hores.

Pel que fa als impostos indirectes, que representen el 64% del total dels ingressos sense tenir en compte la variació d’actius i passius financers, s’han pressupostat uns ingressos de 336,3 milions d’euros, 30,5 més que els previstos aquest exercici, amb un increment en termes relatius del 10%.

Dues terceres parts d’aquest increment correspon a la previsió d’ingressos provinents de l’impost general indirecte, estimats en 151,8 milions d’euros, 19,9 més que els pressupostats per aquest any, un augment degut a “la represa estimada de l’activitat comercial i turística”.

Destaca també l’increment previst en l’impost sobre l’allotjament turístic, en aquest cas de 6 milions d’euros, associat a l’aplicació del tribut durant tot l’any 2023, a diferència d’aquest 2022, quan es preveia que tan sols estaria en vigor durant la segona meitat de l’exercici. Així, s’estima que aquest impost aportarà 12 milions d’euros a les arques de l’Estat.

Pel que fa als impostos especials, es preveu recaptar fins a 9,5 milions per l’impost sobre les emissions de CO2, un 19% més respecte als 8 milions que s’havien estimat per aquest exercici, mentre s’espera també un increment d’1,6 milions en la recaptació de l’impost sobre jocs d’atzar, que passa de 278.000 euros a 1,8 milions, ja que es compta amb la liquidació de la taxa sobre les activitats del joc del casino, que es posarà en marxa l’any vinent. Per contra, en el cas de la taxa al consum, es pressuposten els mateixos 108,5 milions que ja s’havien previst per aquest any 2022.

Quant al capítol de taxes i altres ingressos, s’espera recaptar fins a 47,6 milions d’euros, 10,4 milions més que aquest exercici, bàsicament per l’augment de 15 milions de la recaptació esperada de les sancions.

TEXTO PROPIETAT: https://www.bondia.ad/economia/el-govern-espera-recaptar-50-milions-limpost-de-la-renda-un-16-mes