Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

El Govern i els bancs volen limitar l’encariment de les hipoteques

El Govern i els bancs volen limitar l’encariment de les hipoteques

El Govern i els bancs volen limitar l'encariment de les hipoteques

Una possible solució en què es treballa seria la congelació de la quota a canvi de l’allargament del termini per tornar el préstec contractat

El Govern i les entitats bancàries estan estudiant “mesures d’acompanyament” per limitar l’encariment que estan experimentant les hipoteques a conseqüència dels augments dels tipus d’interès que s’estan registrant darrerament. El ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, va explicar ahir que hi ha “bona voluntat” del sector financer per arribar a un acord en aquest àmbit i aplicar propostes amb aquest objectiu, que en tot cas hauran d’estar, segons va recalcar, “dins del marc estricte i normatiu”. D’aquesta manera, serien només “certa tipologia d’hipoteques” les que es podrien beneficiar de les mesures que s’acordin finalment. En aquest sentit, quedarien descartades les hipoteques de tipus fix, que no es veuen afectades pel tipus d’’interès o en tot cas molt menys que les de tipus variable. Jover, que va indicar que es vol que les mesures estiguin definides “com més aviat millor”, va posar èmfasi en el fet que “allò que es faci sigui homologable” en l’àmbit internacional per tal que no es pugui donar lloc, per exemple, a productes que siguin considerats de poca qualitat en el si de les entitats financeres.

La intenció, segons es dedueix de les converses que mantenen el Govern i els bancs, seria que les famílies que tenen contractada una hipoteca puguin continuar pagant una quota similar a l’actual i que, a canvi, s’allargui el termini per retornar el préstec més els interessos. Així, la fórmula que s’està estudiant com a possible exemple a seguir seria similar a la que es va utilitzar durant la pandèmia del coronavirus, tot i que estaria molt més acotat el segment de clients que s’hi podrien acollir. “Es tractaria que hi hagi quotes constants i que els interessos que suposen l’increment dels tipus es puguin pagar al final de les hipoteques”, que suposaria una menor pressió per a les famílies, segons va assenyalar Jover.

El ministre de Finances va expressar la seva preocupació per l’increment dels tipus d’interès, en tractar-se “d’un element bàsic per lluitar contra un increment de la inflació que ens perjudica a tots”, tant a les empreses com a les famílies, que han de fer front a unes despeses financeres cada vegada més elevades. Tot i això, Jover va explicar que la morositat a Andorra no està creixent en els últims mesos i que és manté així en un nivell molt baix.

D’altra banda, el ministre de Finances va reiterar la necessitat que les mesures que finalment es posin en funcionament siguin “sòlides”, no tan sols en l’àmbit intern, sinó també a nivell internacional. De moment, segons Jover, no s’ha decidit si aquesta actuació es podrà materialitzar a través d’un projecte de llei o d’un altre procediment. En aquest moment són ja diversos els països de l’entorn europeu que estan treballant en mesures per reduir l’impacte de l’augment de l’euríbor, que es troba ja prop del tres per cent, quan ara fa només un any era negatiu, i afecta directament les quotes mensuals de devolució del préstec, que s’actualitzen anualment.

TEXTO PROPIETAT: https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2022/11/03/govern_bancs_volen_limitar_pujada_les_hipoteques_209972_1125.html