Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

El FRJ preveu incrementar la seva cartera en 16,1 milions el 2023

El FRJ preveu incrementar la seva cartera en 16,1 milions el 2023

El FRJ preveu incrementar la seva cartera en 16,1 milions el 2023

El Fons de reserva de jubilació (FRJ) preveu poder incrementar la cartera d’inversions en 16,18 milions d’euros el 2023, un import que és un 28,36% (3,57 milions d’euros) superior al previst per a aquest exercici, segons es desprèn del projecte de pressupost de l’entitat parapública que el Govern ha entrat a tràmit parlamentari al Consell General.

Aquests 16,18 milions corresponen al superàvit pressupostari previst pel FRJ, que estima uns ingressos de 24,5 milions, un 15,61% més respecte als comptes d’enguany, i unes despeses de 8,37 milions d’euros, un 3% inferiors a les pressupostades per al present exercici.

En el cas dels ingressos, bona part d’aquests provenen de la transferència que la Caixa Andorra de Seguretat Social fa al FRJ corresponent als excedents de les cotitzacions per jubilació, una transferència que es calcula que sigui de 21,9 milions d’euros, un 16,2% més respecte als 18,8 milions que es van estimar per aquest any.

La resta d’ingressos corresponen a les rendes dels béns immobles que té en propietat el FRJ, i que s’ha previst que ascendeixen a 2,56 milions d’euros, un 10,82% més que enguany, tenint en compte el retorn a certa “normalització” després que els comptes d’enguany encara estiguessin impactats per la Covid així com també la pràcticament plena ocupació dels immobles. A la vegada s’ha tingut en compte un increment del 4,5% dels contractes de lloguer d’acord amb la previsió inicial d’IPC del Govern.

Pel que fa a les despeses, el 52%  (4,35 milions) estan vinculades a la gestió dels actius financers, mentre que el 48% (4 milions) corresponen a la gestió dels immobles que formen part del FRJ. En el primer cas, disminueixen un 11%, poc més de mig milió d’euros, en relació amb el pressupost d’enguany, degut principalment a la reducció dels costos de comissions bancàries per un decrement del valor dels actius sota gestió i per una disminució de les despeses per comissions, no únicament de gestió, sinó també de dipositaria i altres costos transaccionals.

Amb tot, aquesta disminució es veu contrarestada per l’increment de les despeses de personal, que creixen un 30,7%, i de les despeses corrents de serveis i subministrament, que augmenten un 1,33%.

Quant a la despesa de personal, es preveu una partida de 435.718 euros, 102.536 més que la dotació d’aquest exercici. En la memòria, el FRJ atribueix aquest increment a l’aplicació de l’IPC previst del 4,5% així com per la creació d’una nova plaça de tècnic especialista, amb la qual es vol reforçar l’àrea d’inversions per continuar amb  la implementació progressiva de criteris d’inversió socialment responsable. Així, des del FRJ s’apunta que aquest reforç “ha de compensar possibles externalitzacions de presentacions de servei que el fons requeriria en el marc dels canvis en l’estratègia d’inversió que s’estan portant a terme”.

Quant a les despeses vinculades a la gestió d’immobles, 3,1 dels 4 milions corresponen al capítol d’inversions, on s’inclou una partida de 2,6 milions d’euros per a actuacions lligades a l’enderroc de l’antic centre hospitalari de Santa Coloma i de protecció de riscos d’aquest terreny i del de l’antiga residència Solà d’Enclar. També s’inclou una partida de 494.200 euros per a actuacions a l’edifici Prada Casadet, degut al seu envelliment i també per millorar-ne l’eficiència energètica, arran de les auditories fetes l’any passat.

Les despeses de personal de RTVA es disparen un 17,32%

Les despeses en personal a Ràdio i Televisió d’Andorra s’incrementaran l’any vinent un 17,32%, gairebé mig milió d’euros respecte a aquest exercici, i ascendiran a 3,1 milions d’euros, el 66,81% del global de despesa prevista, segons es desprèn del projecte de programa d’actuació, inversió i finançament per a l’exercici 2023 entrat a tràmit parlamentari, un programa xifrat en 4.777.051 euros, un 14,93% més respecte als 4,1 milions d’aquest 2022. 

Bona part d’aquesta pujada es deu a l’augment de les despeses de personal, un increment que, en la memòria, s’atribueix a la previsió de contractació de quatre persones, a l’aplicació de l’IPC, estimat en un 4,5% a tots els salaris, així com a l’increment d’alguns salaris amb motiu de “la regularització en referència al sector i a la conjuntura econòmica”.

Quant a les contractacions, es justifiquen per l’augment d’actes i esdeveniments al país als quals s’ha de donar cobertura així com pels canvis que s’estan portant a terme a l’àrea de producció d’informatius i TV. Per això, es preveu la contractació de dos treballadors per reforçar la redacció, d’un cap per al departament de producció d’informatius i TV per tal que organitzi i marqui els processos de treball i d’una persona per reforçar el departament d’administració.

D’altra banda, Ràdio i Televisió d’Andorra preveu una partida de 355.093 euros per a inversions, un 22,43% més que la dotació prevista per a aquest exercici, per continuar fent front a la renovació d’equipaments per l’evolució tecnòlogica. El programa inclou la renovació de llicències i altres equips informàtics, microfonia, auriculars, bateries, grua de plató o el canvi de la xarxa informàtica, entre d’altres.

Al marge de les transferències del Govern per fer front a les despeses de funcionament i d’inversió, RTVA preveu ingressar fins a 390.000 euros, un 2,6% més, en publicitat. 

TEXTO PROPIETAT: https://www.bondia.ad/economia/el-frj-preveu-incrementar-la-seva-cartera-en-161-milions-el-2023