Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

Govern cobrarà un 1% de la factura de cada auditoria de comptes per supervisar el sector

Govern cobrarà un 1% de la factura de cada auditoria de comptes per supervisar el sector

Govern cobrarà un 1% de la factura de cada auditoria de comptes per supervisar el sector

La llei que, després d’anys de reclamació, regula aquest àmbit estableix diferents taxes amb l’objectiu de cobrir el cost que per a l’administració ha de tenir el control de la seva activitat

Part dels diners que les empreses paguin per auditar els seus comptes acabarà revertint en Govern. Ho farà en forma de taxa, d’un 1% de la facturació, i servirà, justament, per afrontar les despeses de supervisió del sector, que es regula ara legalment. Així ho marca la llei aprovada pel consell de ministres aquest dimecres i que, ara, es tramitarà al Consell General. Es tracta, ha recordat el ministre de Finances, Eric Jover, de crear la normativa sobre una professió que ja existeix i treballa habitualment al Principat, seguint una demanda històrica del mateix col·lectiu.

De fet, el portaveu de l’executiu ha volgut destacar que el text s’ha elaborat “colze a colze” amb els mateixos auditors. Per tant, ha afirmat que es tracta d’un projecte legislatiu “molt consensuat”. En línies generals, se segueix el que marca la directiva europea que ja regula el sector. Entre altres punts, un dels objectius del projecte legislatiu és establir els requisits i les obligacions dels professionals per garantir que la seva tasca és de qualitat i que es fa amb la “independència necessària”.

La llei estableix que el sector haurà d’estar supervisat. En aquest cas, des del ministeri de Finances, on es crearà una direcció específica. A banda, es formarà un consell amb membres de Govern, de l’Autoritat Financera (AFA), d’intervenció general o del Tribunal de Comptes. També en formaran part representants del sector.

Per cobrir les despeses que suposi aquesta supervisió, la legislació preveu la creació d’una sèrie de taxes. Algunes es cobraran per la inscripció i el manteniment al registre. I, també, es percebrà un 1% de cada factura que s’emeti per part dels professionals a empreses que requereixin la realització d’una auditoria dels seus comptes.

“Amb el mateix sector, hem acordat aquests valors, que es podran actualitzar la llei de pressupost”, ha comentat Jover. Així, ha indicat que “els anirem revistant per assolir l’objectiu marcat que és que la supervisió de l’auditoria de coptes no suposi un sobrecost per a l’administració”.

Jover ha volgut posar en relleu que amb el text es compleix “una demanda històrica” i es “posa negre sobre blanc” una professió que “ja es desenvolupa a l’economia andorrana”. De fet, ha remarcat que “agafarà cada cop més rellevància, perquè fa falta transmetre més transparència i rigor sobre els comptes». Es tracta d’una regulació “transversal i genèrica” a través d’un text amb 38 articles, 3 disposicions addicionals, tres de transitòries i dues de finals.

Entre altres punts, es regulen les dues vies per accedir a la professió així com els requisits a complir. També s’estableix un registre de tots els auditors que operen al país. Un altre punt important és la creació d’un règim sancionador per aquells professionals que no compleixin el que estableix la llei.

TEXTO PROPIETAT: https://www.altaveu.com/actualitat/economia/govern-cobrara-1-factura-cada-auditoria-comptes-supervisar-sector_42948_102.html