Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

Dos projectes del mercat de crèdits de carboni, en marxa enguany

Dos projectes del mercat de crèdits de carboni, en marxa enguany

Dos projectes del mercat de crèdits de carboni, en marxa enguany

El mercat de compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle es va posar en marxa ara fa tot just un any i si bé en un principi va costar d’arrencar ara es constata un «interès creixent», en paraules del director de l’oficina de l’energia i del canvi climàtic, Carles Miquel. D’aquesta manera, a hores d’ara ja hi ha tres projectes sobre la taula que tenen a veure amb la mobilitat, l’edificació i l’ordenament urbà.

Dos d’aquests projectes estan en una fase avançada i poden veure la llum aquest mateix any. Es tracta del de mobilitat i el d’ordenament urbà. En canvi, el que està relacionat amb l’edificació està «més verd», tal com detalla Miquel.

Cal recordar que aquest projecte permet que empreses o entitats que ho desitgin puguin posar a la venda crèdits de carboni per finançar els seus projectes i que altres empreses o ciutadans puguin comprar-los per compensar les seves emissions. Tal com recorda el responsable de l’oficina de l’energia, el mercat té «per vocació» reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i genera «un cercle virtuós» entre aquells que estan interessats a adquirir crèdits per compensar les seves emissions i veuen en aquesta compra una opció de fer-ho (ja que pot ser que amb les mesures internes destinades a aquest apaivagament no en tinguin prou) i aquells altres que volen impulsar projectes mediambientalment sostenibles i necessiten finançament per fer-ho. Es tracta, també, d’iniciatives que han de servir per minvar l’impacte en les emissions de gasos.

Tal com s’ha comentat, en un principi va costar que el projecte «engegués» però un cop «s’ha entès» la proposta i el seu funcionament l’interès ha estat creixent, tal com subratlla Miquel. Cal recordar que la participació en aquest mercat és voluntària i que pel que fa als projectes que s’hi poden encabir han de servir per a la reducció d’emissions o bé a la captura d’aquestes. En aquest sentit, poden ser, entre altres, propostes lligades a l’eficiència energètica i energies renovables; la mobilitat i el transport sostenible; l’agricultura, la silvicultura, la gestió forestal o la ramaderia; projectes d’economia circular o qualsevol altre que estigui relacionat amb la protecció de l’ecosistema i la lluita contra el canvi climàtic.

I aquesta major conscienciació en la transició energètica de les empreses i entitats es mostra també, tal com subratlla el responsable de l’oficina, en els certificats d’origen renovable de l’energia elèctrica. Així, fa notar que cada vegada hi ha més interès per obtenir el segell ‘Llum verda’ que atorga FEDA i que serveix per validar que el 100% de l’energia elèctrica que es fa servir prové de fonts renovables.

TEXTO PROPIETAT: https://www.bondia.ad/economia/dos-projectes-del-mercat-de-credits-de-carboni-en-marxa-enguany