Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

La pensió per a qui ha cotitzat més de 20 anys es revalora 45 euros

La pensió per a qui ha cotitzat més de 20 anys es revalora 45 euros A final d’any rebien 1.004 euros de mitjana i al juny, 1.049. Es paguen prestacions a 6.929 jubilats que han superat aquests anys de tributació

La pensió per a qui ha cotitzat més de 20 anys es revalora 45 euros
A final d’any rebien 1.004 euros de mitjana i al juny, 1.049. Es paguen prestacions a 6.929 jubilats que han superat aquests anys de tributació

Els pensionistes que han cotitzat més de vint anys a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) han vist revalorada la seva pensió en 45 euros entre l’1 de gener i el 30 de juny. A inici d’any estaven cobrant de mitjana 1.004,5 euros mensuals i sis mesos després la pensió ha pujat fins a 1.049 euros, segons les dades de la parapública sobre les prestacions a càrrec de la branca de jubilació el 30 de juny d’enguany. El 2022 va arrencar amb 6.751 persones que havien superat la barrera dels vint anys de cotització i que estaven cobrant una pensió de jubilació, i a mitjan any s’havien incrementat fins a 6.929. D’aquestes, 5.856 residien al Principat i 1.113 ho feien a l’estranger.

La pensió per a qui ha cotitzat més de 20 anys es revalora 45 euros A final d’any rebien 1.004 euros de mitjana i al juny, 1.049. Es paguen prestacions a 6.929 jubilats que han superat aquests anys de tributació

El nombre total de persones que estaven cobrant una pensió a càrrec de la branca de jubilació de la Seguretat Social el 30 de juny d’enguany era de 12.876 retirats, 7.764 dels quals residien al Principat i 5.112 a l’estranger. L’import mitjà mensual de la prestació era de 675 euros, una revalorització de 22 en els primers sis mesos d’enguany.

Cal recordar que hi ha persones que tenen dret de pensió amb cotitzacions inferiors a vint anys, ja que abans dels canvis legislatius fets per l’executiu demòcrata en la primera legislatura de Toni Martí, només d’haver tributat un dia a la Seguretat Social es tenia dret de rebre una pensió. Així, el 30 de juny del 2022 hi havia 9.947 persones que havien cotitzat entre 0 i 20 anys i rebien una pensió de la CASS de 258 euros mensuals de mitjana, 20 més que a final d’any. D’aquestes, la gran majoria, 4.139, residien a fora de les fronteres d’Andorra.

També cal recordar que amb l’entrada en vigor dels canvis legislatius del 2014 es té dret de jubilació a partir de 15 anys cotitzats si es tenen 65 anys, i a partir dels 61 i si s’ha tributat almenys 40 anys es té dret a una prestació de retir anticipada. Des del 2014, es té dret de capitalitzar la jubilació amb entre 5 i 15 anys cotitzats, tot i que el Govern va aprovar una disposició transitòria a la llei que assenyala que fins al febrer del 2020 es pot capitalitzar si s’ha cotitzat entre un i 15 anys.

La pensió per a qui ha cotitzat més de 20 anys es revalora 45 euros A final d’any rebien 1.004 euros de mitjana i al juny, 1.049. Es paguen prestacions a 6.929 jubilats que han superat aquests anys de tributació

19.669 Pensionistes
La CASS tenia, el juny del 2022, un total de 19.669 pensionistes. El gruix el formaven els jubilats, que es van enfilar fins a 13.684 en englobar les pensions de vellesa, d’invalidesa passada a vellesa i de jubilació. En aquest cas, l’import mitjà de la pensió era de 678,97 euros mensuals (22 més que a final de l’exercici 2021) i 8.131 del total de beneficiaris vivien al Principat.

La Seguretat Social pagava prestacions a 3.358 persones en concepte de viduïtat, 1.942 de les quals residents a Andorra. Ho feia per una mitjana de 364,6 euros mensuals (onze més que el 31 de desembre del 2021). De la resta de pensions, 349 (217 residents) corresponien a orfandat per un import mitjà de 349 euros mensuals (41 més que a final del 2021) i 2.277 (1.550 residents) corresponien a invalidesa per un valor mitjà de 641,94 euros mensuals (22 més que el 31 de desembre de l’any passat). Una persona no resident cobrava 305,98 euros mensuals (un increment de deu euros respecte al final del 2021) en concepte de reversió d’ascendents.

La pensió per a qui ha cotitzat més de 20 anys es revalora 45 euros A final d’any rebien 1.004 euros de mitjana i al juny, 1.049. Es paguen prestacions a 6.929 jubilats que han superat aquests anys de tributació

La taxa de dependència, és a dir, el nombre de persones més grans de 65 anys respecte a aquelles en edat de treballar i que cotitzen a la branca de jubilació de la seguretat Social, va pujar el 2021 per primer cop en quinze anys i es va situar en 3,33. Aquesta xifra vol dir que, per mantenir un pensionista, es necessiten 3,33 persones en edat de treballar. Sis mesos després, la taxa de dependència s’ha reduït i al juny es va situar en 3,12. Aquesta taxa, fins a final de l’any passat, s’anava reduint com a mínim des del 2007. Aquell any, 5,27 persones en edat laboral pagaven la pensió d’un jubilat.

Cal recordar que, com més baix és aquest índex, més difícil és la sostenibilitat del sistema de pensions i a mitjan any la taxa de dependència ha tornat a la tendència a la baixa iniciada fa més de quinze anys.

La pensió per a qui ha cotitzat més de 20 anys es revalora 45 euros A final d’any rebien 1.004 euros de mitjana i al juny, 1.049. Es paguen prestacions a 6.929 jubilats que han superat aquests anys de tributació