Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

La taxa turística eleva el pressupost d’Andorra Turisme fins als 21 milions

La taxa turística eleva el pressupost d’Andorra Turisme fins als 21 milions

La taxa turística eleva el pressupost d’Andorra Turisme fins als 21 milions

L’entrada en vigor de la taxa turística el juliol passat comença a reportar els primers beneficis per al sector. I és que Andorra Turisme veurà incrementada en tres milions d’euros la transferència que rep per part de Govern, fet que, combinat amb una previsió d’increment de mig milió d’euros dels ingressos patrimonials per la venda d’entrades del Cirque du Soleil i les col·laboracions per tirar endavant iniciatives com ara l’Andorra Mountain Music i l’Andorra Taste, eleven el pressupost de la societat per a l’any vinent fins als 21 milions d’euros enfront els 17,2 que es van pressupostar per a aquest exercici.

Així, tal com es posa de manifest en la memòria que acompanya el projecte de pressupost per al 2023 d’Andorra Turisme que el Govern ha entrat a tràmit parlamentari, els ingressos procedents de la taxa turística permetran incrementar fins als 18,5 milions la despesa prevista per a accions de màrqueting i promoció, despesa que aquest exercici era de 15,2 milions. 
En el marc d’aquest capítol, Andorra Turisme ha previst un increment de les partides destinades principalment a patrocinis, que creix un 72,1% i passa de 2,2 a 3,8 milions, i a producte, que creix un 46,3% i ascendeix a 5,6 milions d’euros. 

En el cas dels patrocinis, Andorra Turisme explica que es prioritzaran tots aquells esdeveniments que signifiquin una aposta clara per potenciar els productes turístics del país, i que s’analitzarà l’impacte quant a la generació de visites i pernoctacions i l’increment de la notorietat de la marca Andorra. Així, entre els patrocinis per a l’any vinent s’inclouen les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí, la Copa del Món de BTT, l’Spartan Race, l’Andorra Multisport Festival així com el suport que es dona a l’FC Andorrana i al Bàsquet Club Andorra.

A més a més, en la memòria s’assegura que, donant continuïtat a l’objectiu de desestacionalitzar la demanda, es treballarà en possibles nous esdeveniments culturals, a la vegada que se seguirà donant suport a iniciatives com el Jambo Street, el Sax Fest o, en l’àmbit esportiu, a la Volta als Ports i a la Purito.

Quant a la partida de producte, es justifica l’increment per la continuïtat dels nous esdeveniments creats el darrer any, per la previsió de crear-ne de nous i per l’actualització dels costos d’altres iniciatives ja consolidades. Així, la dotació d’aquesta partida es destinarà principalment al Cirque du Soleil, a l’Andorran Mountain Music, a l’Andorra Taste, al Bus Turístic i a l’Andorra Conventions Bureau, tot i que també se’n preveu destinar una part per desenvolupar i estudiar d’altres iniciatives que puguin potenciar l’oferta esportiva i cultural.

Quant a les campanyes de comunicació es preveu una reducció del pressupost que passa dels 5.912.325 euros d’aquest any a 5.732.588 per al 2023. Amb tot, es mantindrà la comunicació en mercats propers per consolidar el coneixement de la destinació a la vegada que fixa com a “objectiu a consolidar” la recuperació dels mercats internacionals. Es preveuen també dues campanyes de comunicació de gran format durant l’any, coincidint amb els períodes d’estiu i d’hivern, al mateix temps que s’incidirà especialment en les campanyes en línia per continuar la tasca de segmentació, un dels grans objectius estratègics de la societat, que busca una millora del perfil del turista i del posicionament del país.

Així mateix, es mantindrà la comunicació dels esdeveniments esportius i culturals, es realitzarà novament l’Andorra Shopping Festival, que preveu una campanya de comunicació en els mercats propers, i la comunicació de campanyes concretes com poden ser les de rebaixes. També es continuarà la línia iniciada ja fa uns anys de buscar accions amb grans marques internacionals a través d’aliances estratègiques com s’ha fet per exemple amb Disney o National Geographic, i s’incidirà en la tasca que es porta a terme amb agències de RRPP, especialment dels mercats francès i espanyol.

A nivell comercial, on es compta amb una dotació d’1.530.723 euros, es preveu treballar en un pla d’accions en el marc del producte Andorra Selected, iniciativa ideada per mirar de consolidar el país com a destinació de turisme premium. Així, es preveu la participació a fires específiques.

D’altra banda, però encara dins l’àmbit de les despeses, Andorra Turisme preveu una partida d’1.660.485 euros per fer front a les despeses de personal, un 25,57% més que la dotació pressupostada per aquest exercici. Al marge de l’aplicació de l’IPC, estimat en un 4,5%, l’augment s’explica per la previsió d’incorporar un tècnic administratiu especialitzat en l’aplicació de la nova Llei de contractació pública així com per la previsió d’incorporar els “relacions públiques necessaris” per a la posada en marxa de la gestió i comercialització de la marca Andorra (Andorra Brand Hub) prevista per a l’any vinent.

TEXTO PROPIETAT: https://www.bondia.ad/economia/la-taxa-turistica-eleva-el-pressupost-dandorra-turisme-fins-als-21-milions