Si ets una empresa petita, mitjana o gran i busques serveis d’outsourcing laboral t’oferim: Gestió de contractes de treball: renovacions, entrega de duplicats, altes a la CASS i control periòdic. Altes en règim de treballadors autònoms: altes d’autònoms societaris i autònoms individuals. Càlcul del cost anual per treballador per a l’empresa (salari brut / salari net). Tramitació de parts d’accidents de treball i malalties. Assessorament I.T. i incapacitat permanent (exclosos honoraris advocat per a la totalitat dels tràmits necessaris). Confecció de nòmines i assegurances socials mensuals. Certificacions anuals de rendiments de treball i retencions a treballadors. Estudi de la reglamentació del codi laboral i el preceptiu conveni sindical pel qual es regeix la vostra activitat.

Si ets una empresa petita, mitjana o gran i busques serveis d'outsourcing laboral t'oferim: Gestió de contractes de treball: renovacions, entrega de duplicats, altes a la CASS i control periòdic. Altes en règim de treballadors autònoms: altes d'autònoms societaris i autònoms individuals. Càlcul del cost anual per treballador per a l'empresa (salari brut / salari net). Tramitació de parts d'accidents de treball i malalties. Assessorament I.T. i incapacitat permanent (exclosos honoraris advocat per a la totalitat dels tràmits necessaris). Confecció de nòmines i assegurances socials mensuals. Certificacions anuals de rendiments de treball i retencions a treballadors. Estudi de la reglamentació del codi laboral i el preceptiu conveni sindical pel qual es regeix la vostra activitat.

Si ets una empresa petita, mitjana o gran i busques serveis d’outsourcing laboral t’oferim: Gestió de contractes de treball: renovacions, entrega de duplicats, altes a la CASS i control periòdic. Altes en règim de treballadors autònoms: altes d’autònoms societaris i autònoms individuals. Càlcul del cost anual per treballador per a l’empresa (salari brut / salari net). Tramitació de parts d’accidents de treball i malalties. Assessorament I.T. i incapacitat permanent (exclosos honoraris advocat per a la totalitat dels tràmits necessaris). Confecció de nòmines i assegurances socials mensuals. Certificacions anuals de rendiments de treball i retencions a treballadors. Estudi de la reglamentació del codi laboral i el preceptiu conveni sindical pel qual es regeix la vostra activitat.