MESURES 1 Edat La jubilació passa a ser als 67 anys La proposta comporta que a partir d’un moment l’edat de jubilació es començaria a retardar mes a mes per no tenir un impacte de cop sobre la gent que és a punt de jubilar-se. Al final del procés el retir arribaria als 67 anys. 2 Més cotització Sis punts més de retenció salarial Els salaris, en un horitzó de dotze anys, passarien a tenir una retenció de sis punts més respecte a l’actual. Significa situar-la en el 28% i la recaptació extra aniria per al fons de reserves. 3 Limitar les més altes A partir d’un nivell, menys rendiment La primera limitació a les pensions més altes arribaria establint que a partir d’una xifra els punts que es compren donarien menys rendiment. S’ha de decidir quin és el punt d’inici, però la CASS treballa amb les pensions de 2.000 o 2.500 euros. 4 Menys revalorització IPC limitat per a les pensions més altes La revalorització anual de les jubilacions amb l’IPC s’acabaria. Només les més baixes s’anirien actualitzant en base a aquest valor. La resta només tindria un percentatge de l’IPC, que per a les més altes seria d’un 20%. 5 Taxa específica Gravar alcohol i tabac per al fons La reforma inclou la creació d’una taxa específica que s’aplicaria al tabac i a l’alcohol. Els diners que es recaptessin anirien destinats a augmentar el fons de reserves. La taxa no afectaria el diferencial.

MESURES 1 Edat La jubilació passa a ser als 67 anys La proposta comporta que a partir d’un moment l’edat de jubilació es començaria a retardar mes a mes per no tenir un impacte de cop sobre la gent que és a punt de jubilar-se. Al final del procés el retir arribaria als 67 anys. 2 Més cotització Sis punts més de retenció salarial Els salaris, en un horitzó de dotze anys, passarien a tenir una retenció de sis punts més respecte a l’actual. Significa situar-la en el 28% i la recaptació extra aniria per al fons de reserves. 3 Limitar les més altes A partir d’un nivell, menys rendiment La primera limitació a les pensions més altes arribaria establint que a partir d’una xifra els punts que es compren donarien menys rendiment. S’ha de decidir quin és el punt d’inici, però la CASS treballa amb les pensions de 2.000 o 2.500 euros. 4 Menys revalorització IPC limitat per a les pensions més altes La revalorització anual de les jubilacions amb l’IPC s’acabaria. Només les més baixes s’anirien actualitzant en base a aquest valor. La resta només tindria un percentatge de l’IPC, que per a les més altes seria d’un 20%. 5 Taxa específica Gravar alcohol i tabac per al fons La reforma inclou la creació d’una taxa específica que s’aplicaria al tabac i a l’alcohol. Els diners que es recaptessin anirien destinats a augmentar el fons de reserves. La taxa no afectaria el diferencial.

MESURES

1 Edat
La jubilació passa a ser als 67 anys
La proposta comporta que a partir d’un moment l’edat de jubilació es començaria a retardar mes a mes per no tenir un impacte de cop sobre la gent que és a punt de jubilar-se. Al final del procés el retir arribaria als 67 anys.

2 Més cotització
Sis punts més de retenció salarial
Els salaris, en un horitzó de dotze anys, passarien a tenir una retenció de sis punts més respecte a l’actual. Significa situar-la en el 28% i la recaptació extra aniria per al fons de reserves.

3 Limitar les més altes
A partir d’un nivell, menys rendiment
La primera limitació a les pensions més altes arribaria establint que a partir d’una xifra els punts que es compren donarien menys rendiment. S’ha de decidir quin és el punt d’inici, però la CASS treballa amb les pensions de 2.000 o 2.500 euros.

4 Menys revalorització
IPC limitat per a les pensions més altes
La revalorització anual de les jubilacions amb l’IPC s’acabaria. Només les més baixes s’anirien actualitzant en base a aquest valor. La resta només tindria un percentatge de l’IPC, que per a les més altes seria d’un 20%.

5 Taxa específica
Gravar alcohol i tabac per al fons
La reforma inclou la creació d’una taxa específica que s’aplicaria al tabac i a l’alcohol. Els diners que es recaptessin anirien destinats a augmentar el fons de reserves. La taxa no afectaria el diferencial.