34-PONT DE PARIS-001COMPTABILITAT Els números ben fets i clars fan bons empresaris. La comptabilitat ha esdevingut, amb el nou marc fiscal i comptable d’Andorra, un element important per al bon funcionament de totes les empreses, petites o grans. És una feina que demana molta dedicació i bons professionals i experts, que estiguin al dia de tots els processos comptables a Andorra i de totes les pràctiques comptables, des de l’elaboració de la comptabilitat passant per la redacció de la memòria anyal, fins a la presentació dels comptes al registre corresponent. Som un equip d’expert – comptables amb llarga experiència que et descarregarà d’aquesta feina, seriosa i a la vegada complicada, perquè vostè i la seva organització es puguin dedicar amb tota tranquil·litat a guanyar diners i a dirigir la seva empresa, sense haver-se de preocupar dels detalls comptables. Registres comptables Elaboració dels comptes segons els models oficials Redacció de la memòria anyal Dipòsit dels comptes al registre corresponent.

COMPTABILITAT Els números ben fets i clars fan bons empresaris. La comptabilitat ha esdevingut, amb el nou marc fiscal i comptable d'Andorra, un element important per al bon funcionament de totes les empreses, petites o grans. És una feina que demana molta dedicació i bons professionals i experts, que estiguin al dia de tots els processos comptables a Andorra i de totes les pràctiques comptables, des de l'elaboració de la comptabilitat passant per la redacció de la memòria anyal, fins a la presentació dels comptes al registre corresponent. Som un equip d'expert - comptables amb llarga experiència que et descarregarà d'aquesta feina, seriosa i a la vegada complicada, perquè vostè i la seva organització es puguin dedicar amb tota tranquil·litat a guanyar diners i a dirigir la seva empresa, sense haver-se de preocupar dels detalls comptables. Registres comptables Elaboració dels comptes segons els models oficials Redacció de la memòria anyal Dipòsit dels comptes al registre corresponent.

COMPTABILITAT
Els números ben fets i clars fan bons empresaris. La comptabilitat ha esdevingut, amb el nou marc fiscal i comptable d’Andorra, un element important per al bon funcionament de totes les empreses, petites o grans. És una feina que demana molta dedicació i bons professionals i experts, que estiguin al dia de tots els processos comptables a Andorra i de totes les pràctiques comptables, des de l’elaboració de la comptabilitat passant per la redacció de la memòria anyal, fins a la presentació dels comptes al registre corresponent. Som un equip d’expert – comptables amb llarga experiència que et descarregarà d’aquesta feina, seriosa i a la vegada complicada, perquè vostè i la seva organització es puguin dedicar amb tota tranquil·litat a guanyar diners i a dirigir la seva empresa, sense haver-se de preocupar dels detalls comptables.

Registres comptables
Elaboració dels comptes segons els models oficials
Redacció de la memòria anyal
Dipòsit dels comptes al registre corresponent.