constructora el trilla L’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra (Acoda) vol assolir un conveni col·lectiu del sector de la construcció un cop les noves lleis laborals que a hores d’ara estan a tràmit parlamentari estiguin aprovades. El gerent de la patronal, Víctor Filloy, va exposar que aquests textos desenvoluparan la relació entre els treballadors i els empresaris i faran que diversos aspectes s’hagin de discutir amb els empleats i els sindicats. És per això que en els propers mesos, l’entitat començarà una anàlisi interna en vistes a l’organització d’eleccions dins de cada empresa per escollir els delegats de personal. Seria amb aquests delegats que l’Acoda voldria negociar un conveni per a tot el sector. Filloy va remarcar que aquest acord amb els assalariats hauria de recollir aspectes com les hores extres o els dies festius i altres especificitats del sector. En aquest sentit, va recordar que les empreses de la construcció es poden trobar en alguns moments amb puntes de feina i d’altres èpoques més tranquil·les. També hi ha situacions en què s’ha de treballar en condicions climatològiques difícils o fins i tot pot succeir que el temps obligui a aturar la feina. “Totes aquestes variables són les que hem d’aconseguir regular en un conveni col·lectiu. Què fem quan no podem treballar? I quan hi ha molta feina?”, va declarar el gerent de l’Acoda. Filloy va remarcar la necessitat de negociar tots aquests aspectes amb els treballadors per així evitar quedar-se “encotillat” en un Codi de relacions laborals “rígid” i que serveix tant per regular la construcció com l’hoteleria o un bufet d’advocats “quan la situació és molt diferent”. L’aprovació d’un conveni sectorial permetria, doncs, “adequar les necessitats en funció de la realitat de cada sector”. Filloy no va voler avançar quins punts considera l’Acoda que s’haurien de recollir en aquest acord ja que encara s’ha d’iniciar el diàleg entre les empreses del sector. Al mateix temps va advertir que l’assoliment del conveni és un “repte important” que suposarà mesos de negociacions tenint en compte que caldrà posar d’acord un sector molt ampli. El gerent de la patronal de la construcció creu, però, que no serà gaire difícil assolir un consens entre treballadors i patrons, sigui quin sigui la dimensió de l’empresa. D’aquesta manera va destacar que molt probablement els assalariats tenen les mateixes inquituds treballin on treballin ja que tots formen part del mateix sector. “És cert que la magnitud de les empreses és diferent però les necessitats del treballador són les mateixes en una empresa gran que en una de petita”, va exposar. Avui cap empresa té delegats de personal. Actualment treballen al sector de la construcció unes 2.850 persones, una xifra que ha anat creixent durant aquest any. Amb tot, el volum de personal està lluny del registrat el 2007, abans de la crisi. Un exemple d’això és la despesa que les companyies de tot el sector destinen a salaris, que se situava en més de 12 milions d’euros al mes durant el 2007 mentre que ara és de 6 milions mensuals. El que sí que s’ha mantingut estable durant aquests anys és el salari mig, que el 2017 es trobava en 1.995 euros (1.967 euros el 2017). Amb tot, Filloy va recordar que des del 2007 es van produir 4.000 acomiadaments. L’associació patronal espera que ara els sous es puguin anar recuperant. Visites empresarials i formacions a Andorra per resoldre la mancança de mà d’obra L’Acoda assegura que les empreses de la construcció tenen dificultats per trobar personal, principalment per cobrir els càrrecs intermedis. Indica que és complicat que treballadors d’Espanya i Portugal es desplacin a Andorra ja que l’economia als països d’origen s’ha recuperat i en el cas dels treballadors extracomunitaris hi ha la dificultat que suposen els costos de venir de lluny i l’habitatge. És per això que des de la patronal s’estan explorant dues vies per cobrir les plantilles.  Una d’elles és dur a terme visites empresarials a entitats patronals i sindicals espanyoles o portugueses per explicar les oportunitats que ofereix Andorra i “anar a buscar recursos humans de forma molt quirúrgica” ja que amb un centenar de persones ja es cobririen les necessitats. L’altra actuació, més a llarg termini, passa per analitzar conjuntament amb el Govern que surti elegit la propera legislatura com es pot sensibilitzar i formar els joves en el sector de la construcció. Filloy va remarcar que el jovent no vol dedicar-se a feines d’aquest tipus ja que probablement té una “visió antiga” de la professió. Davant d’aquest fet va assenyalar els avantatges que ofereix la construcció (com salaris per sobre la mitjana del país, caps de setmana festius, jornades de 7 o 8 hores al dia, el fet que hagi deixat de ser una feina de risc i l’oportunitat de fer carrera professional). Al mateix temps va indicar que en el futur es continuarà tenint una alta demanda de personal, segurament cada cop més preparat, i per això creu que caldrà analitzar la posada en marxa d’una formació professional o una escola dels oficis de la construcció.

L’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra (Acoda) vol assolir un conveni col·lectiu del sector de la construcció un cop les noves lleis laborals que a hores d’ara estan a tràmit parlamentari estiguin aprovades. El gerent de la patronal, Víctor Filloy, va exposar que aquests textos desenvoluparan la relació entre els treballadors i els empresaris i faran que diversos aspectes s’hagin de discutir amb els empleats i els sindicats. És per això que en els propers mesos, l’entitat començarà una anàlisi interna en vistes a l’organització d’eleccions dins de cada empresa per escollir els delegats de personal. Seria amb aquests delegats que l’Acoda voldria negociar un conveni per a tot el sector. Filloy va remarcar que aquest acord amb els assalariats hauria de recollir aspectes com les hores extres o els dies festius i altres especificitats del sector. En aquest sentit, va recordar que les empreses de la construcció es poden trobar en alguns moments amb puntes de feina i d’altres èpoques més tranquil·les. També hi ha situacions en què s’ha de treballar en condicions climatològiques difícils o fins i tot pot succeir que el temps obligui a aturar la feina. “Totes aquestes variables són les que hem d’aconseguir regular en un conveni col·lectiu. Què fem quan no podem treballar? I quan hi ha molta feina?”, va declarar el gerent de l’Acoda. Filloy va remarcar la necessitat de negociar tots aquests aspectes amb els treballadors per així evitar quedar-se “encotillat” en un Codi de relacions laborals “rígid” i que serveix tant per regular la construcció com l’hoteleria o un bufet d’advocats “quan la situació és molt diferent”. L’aprovació d’un conveni sectorial permetria, doncs, “adequar les necessitats en funció de la realitat de cada sector”. Filloy no va voler avançar quins punts considera l’Acoda que s’haurien de recollir en aquest acord ja que encara s’ha d’iniciar el diàleg entre les empreses del sector. Al mateix temps va advertir que l’assoliment del conveni és un “repte important” que suposarà mesos de negociacions tenint en compte que caldrà posar d’acord un sector molt ampli. El gerent de la patronal de la construcció creu, però, que no serà gaire difícil assolir un consens entre treballadors i patrons, sigui quin sigui la dimensió de l’empresa. D’aquesta manera va destacar que molt probablement els assalariats tenen les mateixes inquituds treballin on treballin ja que tots formen part del mateix sector. “És cert que la magnitud de les empreses és diferent però les necessitats del treballador són les mateixes en una empresa gran que en una de petita”, va exposar. Avui cap empresa té delegats de personal. Actualment treballen al sector de la construcció unes 2.850 persones, una xifra que ha anat creixent durant aquest any. Amb tot, el volum de personal està lluny del registrat el 2007, abans de la crisi. Un exemple d’això és la despesa que les companyies de tot el sector destinen a salaris, que se situava en més de 12 milions d’euros al mes durant el 2007 mentre que ara és de 6 milions mensuals. El que sí que s’ha mantingut estable durant aquests anys és el salari mig, que el 2017 es trobava en 1.995 euros (1.967 euros el 2017). Amb tot, Filloy va recordar que des del 2007 es van produir 4.000 acomiadaments. L’associació patronal espera que ara els sous es puguin anar recuperant. Visites empresarials i formacions a Andorra per resoldre la mancança de mà d’obra L’Acoda assegura que les empreses de la construcció tenen dificultats per trobar personal, principalment per cobrir els càrrecs intermedis. Indica que és complicat que treballadors d’Espanya i Portugal es desplacin a Andorra ja que l’economia als països d’origen s’ha recuperat i en el cas dels treballadors extracomunitaris hi ha la dificultat que suposen els costos de venir de lluny i l’habitatge. És per això que des de la patronal s’estan explorant dues vies per cobrir les plantilles.  Una d’elles és dur a terme visites empresarials a entitats patronals i sindicals espanyoles o portugueses per explicar les oportunitats que ofereix Andorra i “anar a buscar recursos humans de forma molt quirúrgica” ja que amb un centenar de persones ja es cobririen les necessitats. L’altra actuació, més a llarg termini, passa per analitzar conjuntament amb el Govern que surti elegit la propera legislatura com es pot sensibilitzar i formar els joves en el sector de la construcció. Filloy va remarcar que el jovent no vol dedicar-se a feines d’aquest tipus ja que probablement té una “visió antiga” de la professió. Davant d’aquest fet va assenyalar els avantatges que ofereix la construcció (com salaris per sobre la mitjana del país, caps de setmana festius, jornades de 7 o 8 hores al dia, el fet que hagi deixat de ser una feina de risc i l’oportunitat de fer carrera professional). Al mateix temps va indicar que en el futur es continuarà tenint una alta demanda de personal, segurament cada cop més preparat, i per això creu que caldrà analitzar la posada en marxa d’una formació professional o una escola dels oficis de la construcció.

L’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra (Acoda) vol assolir un conveni col·lectiu del sector de la construcció un cop les noves lleis laborals que a hores d’ara estan a tràmit parlamentari estiguin aprovades. El gerent de la patronal, Víctor Filloy, va exposar que aquests textos desenvoluparan la relació entre els treballadors i els empresaris i faran que diversos aspectes s’hagin de discutir amb els empleats i els sindicats. És per això que en els propers mesos, l’entitat començarà una anàlisi interna en vistes a l’organització d’eleccions dins de cada empresa per escollir els delegats de personal. Seria amb aquests delegats que l’Acoda voldria negociar un conveni per a tot el sector.
Filloy va remarcar que aquest acord amb els assalariats hauria de recollir aspectes com les hores extres o els dies festius i altres especificitats del sector. En aquest sentit, va recordar que les empreses de la construcció es poden trobar en alguns moments amb puntes de feina i d’altres èpoques més tranquil·les. També hi ha situacions en què s’ha de treballar en condicions climatològiques difícils o fins i tot pot succeir que el temps obligui a aturar la feina. “Totes aquestes variables són les que hem d’aconseguir regular en un conveni col·lectiu. Què fem quan no podem treballar? I quan hi ha molta feina?”, va declarar el gerent de l’Acoda. Filloy va remarcar la necessitat de negociar tots aquests aspectes amb els treballadors per així evitar quedar-se “encotillat” en un Codi de relacions laborals “rígid” i que serveix tant per regular la construcció com l’hoteleria o un bufet d’advocats “quan la situació és molt diferent”. L’aprovació d’un conveni sectorial permetria, doncs, “adequar les necessitats en funció de la realitat de cada sector”.
Filloy no va voler avançar quins punts considera l’Acoda que s’haurien de recollir en aquest acord ja que encara s’ha d’iniciar el diàleg entre les empreses del sector. Al mateix temps va advertir que l’assoliment del conveni és un “repte important” que suposarà mesos de negociacions tenint en compte que caldrà posar d’acord un sector molt ampli. El gerent de la patronal de la construcció creu, però, que no serà gaire difícil assolir un consens entre treballadors i patrons, sigui quin sigui la dimensió de l’empresa. D’aquesta manera va destacar que molt probablement els assalariats tenen les mateixes inquituds treballin on treballin ja que tots formen part del mateix sector. “És cert que la magnitud de les empreses és diferent però les necessitats del treballador són les mateixes en una empresa gran que en una de petita”, va exposar. Avui cap empresa té delegats de personal.
Actualment treballen al sector de la construcció unes 2.850 persones, una xifra que ha anat creixent durant aquest any. Amb tot, el volum de personal està lluny del registrat el 2007, abans de la crisi. Un exemple d’això és la despesa que les companyies de tot el sector destinen a salaris, que se situava en més de 12 milions d’euros al mes durant el 2007 mentre que ara és de 6 milions mensuals. El que sí que s’ha mantingut estable durant aquests anys és el salari mig, que el 2017 es trobava en 1.995 euros (1.967 euros el 2017). Amb tot, Filloy va recordar que des del 2007 es van produir 4.000 acomiadaments. L’associació patronal espera que ara els sous es puguin anar recuperant.

Visites empresarials i formacions a Andorra per resoldre la mancança de mà d’obra

L’Acoda assegura que les empreses de la construcció tenen dificultats per trobar personal, principalment per cobrir els càrrecs intermedis. Indica que és complicat que treballadors d’Espanya i Portugal es desplacin a Andorra ja que l’economia als països d’origen s’ha recuperat i en el cas dels treballadors extracomunitaris hi ha la dificultat que suposen els costos de venir de lluny i l’habitatge. És per això que des de la patronal s’estan explorant dues vies per cobrir les plantilles. 
Una d’elles és dur a terme visites empresarials a entitats patronals i sindicals espanyoles o portugueses per explicar les oportunitats que ofereix Andorra i “anar a buscar recursos humans de forma molt quirúrgica” ja que amb un centenar de persones ja es cobririen les necessitats. L’altra actuació, més a llarg termini, passa per analitzar conjuntament amb el Govern que surti elegit la propera legislatura com es pot sensibilitzar i formar els joves en el sector de la construcció. Filloy va remarcar que el jovent no vol dedicar-se a feines d’aquest tipus ja que probablement té una “visió antiga” de la professió. Davant d’aquest fet va assenyalar els avantatges que ofereix la construcció (com salaris per sobre la mitjana del país, caps de setmana festius, jornades de 7 o 8 hores al dia, el fet que hagi deixat de ser una feina de risc i l’oportunitat de fer carrera professional). Al mateix temps va indicar que en el futur es continuarà tenint una alta demanda de personal, segurament cada cop més preparat, i per això creu que caldrà analitzar la posada en marxa d’una formació professional o una escola dels oficis de la construcció.