BancSabadell d’Andorra ha aprovat els comptes de l’exercici de 2017 per tal de sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, que, previsiblement, serà convocada per al pròxim mes de maig. L’entitat ha tancat l’any amb uns beneficis de 10.039.000 euros, un 17,93% més que el 2016, i supera així el millor resultat assolit des que va començar a operar l’any 2000. El banc destaca que és la primera vegada que obté un benefici de dos dígits i que aquest «resultat històric» s’ha assolit en un entorn de tipus d’interès baixos, poc favorable per al negoci bancari, i després d’haver continuat incrementant significativament les dotacions a provisions per mantenir la solidesa financera de l’entitat. Al tancament de l’exercici, la ràtio de solvència és del 23,63%, un nivell que evidencia «la fortalesa del balanç». Aquesta ràtio, si es calculés amb els nous requeriments de capital que els propers anys s’aplicaran a Andorra, i que són més exigents que els de la normativa actual, superaria el 17% i continuaria molt per sobre dels mínims establerts i del que és habitual en les entitats bancàries internacionals. La ràtio de liquiditat, mesurada segons els criteris del Banc Central Europeu (BCE), és a 31 de desembre de 2017 del 252,72% i molt superior al nivell estàndard del 100%. L’entitat ha destacat que aquest benefici, el més elevat assolit fins ara pel banc, és un reflex de la bona evolució de BancSabadell d’Andorra i de la sostenibilitat i rendibilitat del seu model de negoci. Així mateix, l’orientació de l’entitat a oferir un assessorament professional i un molt bon servei als seus clients es tradueix en un fort creixement de l’operativa comercial d’aquests i de la seva vinculació amb el banc, per mitjà de productes i serveis amb un alt valor afegit.

BancSabadell d’Andorra ha aprovat els comptes de l’exercici de 2017 per tal de sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, que, previsiblement, serà convocada per al pròxim mes de maig. L’entitat ha tancat l’any amb uns beneficis de 10.039.000 euros, un 17,93% més que el 2016, i supera així el millor resultat assolit des que va començar a operar l’any 2000. El banc destaca que és la primera vegada que obté un benefici de dos dígits i que aquest "resultat històric" s’ha assolit en un entorn de tipus d'interès baixos, poc favorable per al negoci bancari, i després d’haver continuat incrementant significativament les dotacions a provisions per mantenir la solidesa financera de l’entitat. Al tancament de l’exercici, la ràtio de solvència és del 23,63%, un nivell que evidencia "la fortalesa del balanç". Aquesta ràtio, si es calculés amb els nous requeriments de capital que els propers anys s’aplicaran a Andorra, i que són més exigents que els de la normativa actual, superaria el 17% i continuaria molt per sobre dels mínims establerts i del que és habitual en les entitats bancàries internacionals. La ràtio de liquiditat, mesurada segons els criteris del Banc Central Europeu (BCE), és a 31 de desembre de 2017 del 252,72% i molt superior al nivell estàndard del 100%. L'entitat ha destacat que aquest benefici, el més elevat assolit fins ara pel banc, és un reflex de la bona evolució de BancSabadell d’Andorra i de la sostenibilitat i rendibilitat del seu model de negoci. Així mateix, l’orientació de l'entitat a oferir un assessorament professional i un molt bon servei als seus clients es tradueix en un fort creixement de l’operativa comercial d’aquests i de la seva vinculació amb el banc, per mitjà de productes i serveis amb un alt valor afegit.

BancSabadell d’Andorra ha aprovat els comptes de l’exercici de 2017 per tal de sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, que, previsiblement, serà convocada per al pròxim mes de maig. L’entitat ha tancat l’any amb uns beneficis de 10.039.000 euros, un 17,93% més que el 2016, i supera així el millor resultat assolit des que va començar a operar l’any 2000. El banc destaca que és la primera vegada que obté un benefici de dos dígits i que aquest «resultat històric» s’ha assolit en un entorn de tipus d’interès baixos, poc favorable per al negoci bancari, i després d’haver continuat incrementant significativament les dotacions a provisions per mantenir la solidesa financera de l’entitat.

Al tancament de l’exercici, la ràtio de solvència és del 23,63%, un nivell que evidencia «la fortalesa del balanç». Aquesta ràtio, si es calculés amb els nous requeriments de capital que els propers anys s’aplicaran a Andorra, i que són més exigents que els de la normativa actual, superaria el 17% i continuaria molt per sobre dels mínims establerts i del que és habitual en les entitats bancàries internacionals. La ràtio de liquiditat, mesurada segons els criteris del Banc Central Europeu (BCE), és a 31 de desembre de 2017 del 252,72% i molt superior al nivell estàndard del 100%.

L’entitat ha destacat que aquest benefici, el més elevat assolit fins ara pel banc, és un reflex de la bona evolució de BancSabadell d’Andorra i de la sostenibilitat i rendibilitat del seu model de negoci. Així mateix, l’orientació de l’entitat a oferir un assessorament professional i un molt bon servei als seus clients es tradueix en un fort creixement de l’operativa comercial d’aquests i de la seva vinculació amb el banc, per mitjà de productes i serveis amb un alt valor afegit.