El Comú treballa per optimitzar i incrementar l’eficàcia dels desplaçaments a la feina dels 490 treballadors i reduir les emissions de gasos contaminants i el trànsit rodat. Per una parròquia neta i sostenible! 🌳

El Comú treballa per optimitzar i incrementar l’eficàcia dels desplaçaments a la feina dels 490 treballadors i reduir les emissions de gasos contaminants i el trànsit rodat. Per una parròquia neta i sostenible! 🌳

El Comú treballa per optimitzar i incrementar l’eficàcia dels desplaçaments a la feina dels 490 treballadors i reduir les emissions de gasos contaminants i el trànsit rodat. Per una parròquia neta i sostenible! 🌳