Els immobiliaris han fet saber al Govern, segons diferents fonts del sector, que s’ha de buscar una solució per als habitatges dels no residents que han quedat sense regularitzar un cop ha entrat en funcionament l’intercanvi automàtic de dades fiscals. Els propietaris estrangers, especialment espanyols, que no es van acollir a les amnisties fiscals i que no han regularitzat amb posterioritat s’han quedat, segons explica un dels immobiliaris, en uns llimbs sense possibilitats de moure’s cap enlloc. El sector calcula que hi ha uns quatre mil habitatges afectats, el que suposa (amb una mitjana de 2,5 persones per pis) una capacitat potencial d’acolliment de fins a deu mil habitants. Els no residents amb l’habitatge sense regularitzar es troben que no poden vendre la propietat ni llogar-la perquè el pis quedaria vinculat a un compte cor­rent, i per tant, a l’intercanvi automàtic d’informació fiscal. La seva situació quedaria al descobert per a l’administració espa-nyola. El càstig és el famós formulari 720, que arriba a suposar sancions més quantioses que l’import dels diners ingressats.

Els immobiliaris han fet saber al Govern, segons diferents fonts del sector, que s’ha de buscar una solució per als habitatges dels no residents que han quedat sense regularitzar un cop ha entrat en funcionament l’intercanvi automàtic de dades fiscals. Els propietaris estrangers, especialment espanyols, que no es van acollir a les amnisties fiscals i que no han regularitzat amb posterioritat s’han quedat, segons explica un dels immobiliaris, en uns llimbs sense possibilitats de moure’s cap enlloc. El sector calcula que hi ha uns quatre mil habitatges afectats, el que suposa (amb una mitjana de 2,5 persones per pis) una capacitat potencial d’acolliment de fins a deu mil habitants. Els no residents amb l’habitatge sense regularitzar es troben que no poden vendre la propietat ni llogar-la perquè el pis quedaria vinculat a un compte cor­rent, i per tant, a l’intercanvi automàtic d’informació fiscal. La seva situació quedaria al descobert per a l’administració espa-nyola. El càstig és el famós formulari 720, que arriba a suposar sancions més quantioses que l’import dels diners ingressats.

Els immobiliaris han fet saber al Govern, segons diferents fonts del sector, que s’ha de buscar una solució per als habitatges dels no residents que han quedat sense regularitzar un cop ha entrat en funcionament l’intercanvi automàtic de dades fiscals. Els propietaris estrangers, especialment espanyols, que no es van acollir a les amnisties fiscals i que no han regularitzat amb posterioritat s’han quedat, segons explica un dels immobiliaris, en uns llimbs sense possibilitats de moure’s cap enlloc. El sector calcula que hi ha uns quatre mil habitatges afectats, el que suposa (amb una mitjana de 2,5 persones per pis) una capacitat potencial d’acolliment de fins a deu mil habitants.
Els no residents amb l’habitatge sense regularitzar es troben que no poden vendre la propietat ni llogar-la perquè el pis quedaria vinculat a un compte cor­rent, i per tant, a l’intercanvi automàtic d’informació fiscal. La seva situació quedaria al descobert per a l’administració espa-nyola. El càstig és el famós formulari 720, que arriba a suposar sancions més quantioses que l’import dels diners ingressats.