EXCEPCIONS A LA TAXA Els habitatges que es pugui demostrar que s’estan utilitzant com a segona o tercera residència. Això afecta tant els de gent del país com els no-residents. Els pisos que estiguin en venda i es pugui demostrar fefaentment que no és una maniobra per evitar la taxa. Espais que passin a estar desocupats a conseqüència d’un canvi de residència justificada del propietari. Un exemple podria ser algú que ha d’anar a viure a un altre lloc per motius laborals. La llei inclourà una clàusula que recull que qualsevol propietari afectat per la taxa podrà exposar els motius per a la seva exempció i no tindran per què ser els que recull inicialment el text. Govern és conscient que hi haurà múltiples casuístiques diferents que no s’han previst. Els pisos podran estar un temps buits abans de quedar afectats per la taxa. Encara no s’ha definit quin serà el període que es fixarà.

EXCEPCIONS A LA TAXA Els habitatges que es pugui demostrar que s’estan utilitzant com a segona o tercera residència. Això afecta tant els de gent del país com els no-residents. Els pisos que estiguin en venda i es pugui demostrar fefaentment que no és una maniobra per evitar la taxa. Espais que passin a estar desocupats a conseqüència d’un canvi de residència justificada del propietari. Un exemple podria ser algú que ha d’anar a viure a un altre lloc per motius laborals. La llei inclourà una clàusula que recull que qualsevol propietari afectat per la taxa podrà exposar els motius per a la seva exempció i no tindran per què ser els que recull inicialment el text. Govern és conscient que hi haurà múltiples casuístiques diferents que no s’han previst. Els pisos podran estar un temps buits abans de quedar afectats per la taxa. Encara no s’ha definit quin serà el període que es fixarà.

EXCEPCIONS A LA TAXA

Els habitatges que es pugui demostrar que s’estan utilitzant com a segona o tercera residència. Això afecta tant els de gent del país com els no-residents.

Els pisos que estiguin en venda i es pugui demostrar fefaentment que no és una maniobra per evitar la taxa.

Espais que passin a estar desocupats a conseqüència d’un canvi de residència justificada del propietari. Un exemple podria ser algú que ha d’anar a viure a un altre lloc per motius laborals.

La llei inclourà una clàusula que recull que qualsevol propietari afectat per la taxa podrà exposar els motius per a la seva exempció i no tindran per què ser els que recull inicialment el text. Govern és conscient que hi haurà múltiples casuístiques diferents que no s’han previst.

Els pisos podran estar un temps buits abans de quedar afectats per la taxa. Encara no s’ha definit quin serà el període que es fixarà.