ANDORRA FALLES Impost sobre les societats Amb l’entrada en vigor de la Llei de l’impost sobre societats, s’obliga a efectuar un primer pagament el setembre del 2012 (pagament a compte) . L’impost sobre les societats (IS), és un tribut que s’aplica als beneficis obtinguts per les societats . Qui ha de pagar l’IS? És un impost que s’aplica sobre els beneficis obtinguts per les societats. Com i quan s’ha de fer el pagament? L’import que s’ha de pagar és un 5% dels guanys de l’activitat o negoci el 2012. Aquest pagament es fa fraccionat en dos parts, de la forma següent: · El setembre del 2012 es fa un pagament a compte (pagament per avançat) que es calcula amb el 2,5% dels beneficis de l’activitat o negoci de l’any 2011. · El juliol del 2013 es fa la liquidació final (darrer pagament), que es calcula amb el 5% dels beneficis de l’activitat o negoci de l’any 2012 menys l’import del pagament a compte del setembre del 2012. Liquidació Juliol 2013 = 5% dels beneficis de l’activitat o negoci de l’any 2012 – import del pagament a compte realitzat el setembre del 2012.

Impost sobre les societats Amb l'entrada en vigor de la Llei de l'impost sobre societats, s'obliga a efectuar un primer pagament el setembre del 2012 (pagament a compte) . L'impost sobre les societats (IS), és un tribut que s'aplica als beneficis obtinguts per les societats . Qui ha de pagar l'IS? És un impost que s'aplica sobre els beneficis obtinguts per les societats. Com i quan s'ha de fer el pagament? L'import que s'ha de pagar és un 5% dels guanys de l'activitat o negoci el 2012. Aquest pagament es fa fraccionat en dos parts, de la forma següent: · El setembre del 2012 es fa un pagament a compte (pagament per avançat) que es calcula amb el 2,5% dels beneficis de l'activitat o negoci de l'any 2011. · El juliol del 2013 es fa la liquidació final (darrer pagament), que es calcula amb el 5% dels beneficis de l'activitat o negoci de l'any 2012 menys l'import del pagament a compte del setembre del 2012. Liquidació Juliol 2013 = 5% dels beneficis de l'activitat o negoci de l'any 2012 - import del pagament a compte realitzat el setembre del 2012.

Impost sobre les societats
Amb l’entrada en vigor de la Llei de l’impost sobre societats, s’obliga a efectuar un primer pagament el setembre del 2012 (pagament a compte) .

L’impost sobre les societats (IS), és un tribut que s’aplica als beneficis obtinguts per les societats .

Qui ha de pagar l’IS?

És un impost que s’aplica sobre els beneficis obtinguts per les societats.

Com i quan s’ha de fer el pagament?

L’import que s’ha de pagar és un 5% dels guanys de l’activitat o negoci el 2012. Aquest pagament es fa fraccionat en dos parts, de la forma següent:

· El setembre del 2012 es fa un pagament a compte (pagament per avançat) que es calcula amb el 2,5% dels beneficis de l’activitat o negoci de l’any 2011.

· El juliol del 2013 es fa la liquidació final (darrer pagament), que es calcula amb el 5% dels beneficis de l’activitat o negoci de l’any 2012 menys l’import del pagament a compte del setembre del 2012.

Liquidació Juliol 2013 = 5% dels beneficis de l’activitat o negoci de l’any 2012 – import del pagament a compte realitzat el setembre del 2012.