confia que la taxa sigui un element clau perquè els bancs s’avinguin a posar per a llogar els habitatges que tenenEls pisos podran estar un temps buits abans de quedar afectats per la taxaEls pisos que estiguin en venda i es pugui demostrar fefaentment que no és una maniobra per evitar la taxaEspais que passin a estar desocupats a conseqüència d’un canvi de residència justificada del propietariEXCEPCIONS A LA TAXA Els habitatges que es pugui demostrar que s’estan utilitzant com a segona o tercera residència.Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

La taxa als pisos buits es preveu al setembre per estimular el lloguer

El Govern té previst presentar en dues setmanes la llei òmnibus de l’habitatge, que té com a objectiu alleugerir la pressió sobre el mercat del lloguer, convertit en un dels principals problemes socials. Si es compleix el calendari hauria d’estar en vigor al setembre. La mesura estrella passa per l’establiment d’una taxa als pisos buits que inclou una sèrie d’excepcions. Quedaran exempts de la taxa les segones (o terceres) residències, els habitatges que estiguin en procés de venda o els que es quedin deshabitats temporalment perquè el propietari hagi hagut de canviar de parròquia per motius justificats. Com la casuística és pràcticament infinita, la llei inclou un apartat en el qual si un propietari presenta un motiu no inclòs en el llistat tampoc se li aplicarà la taxa sempre que el justifiqui. Les exempcions seran controlades per evitar ques’esquivin amb subterfugis.
Hi ha elements importants que encara no estan totalment definits, com ara quin serà l’import de la taxa que s’aplicarà o el termini que haurà d’estar un habitatge sense ocupar perquè passi a tenir l’etiqueta de buit i el seu propietari hagi de pagar si vol mantenir-lo en aquesta situació. L’impulsor de la legislació, Xavier Espot, sempre ha defensat que aquesta és una de les mesures que ha d’ajudar a posar més habitatges en el mercat de lloguer, i així, a partir d’una major oferta, els preus es continguin. La voluntat de l’executiu no és amb ànim recaptatori, segons fonts properes al gabinet demòcrata, sinó intentar que s’ampliï el nombre de pisos de lloguer per la mancança actual.

https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/06/08/la_taxa_als_pisos_buits_preveu_setembre_per_afavorir_lloguer_131492_1125.html