la problemàtica sorgeix per la manca d’oferta d’habitatges.