la problemàtica sorgeix per la manca d’oferta d’habitatges.

Gravar pisos buits i rebaixar l’ITP per fer front al problema dels lloguers la durada dels contractes passaria de cinc a quatre anys.

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va aprofitar ahir el debat de la reserva d’esmena presentada pels consellers generals del PS al projecte de llei del pressupost  perquè es congeli l’increment de l’IPC als lloguers aquest any per anunciar tot un paquet de mesures per fer front a la problemàtica de la manca d’habitatge de lloguer. El paquet preveu una sèrie de canvis legislatius i també incentius fiscals per facilitar l’entrada al mercat de més habitatges destinats al lloguer.
Així, en l’àmbit fiscal i per mirar que aflorin més pisos, el ministre va anunciar una reducció de l’impost sobre les transmissions patrimonials (ITP) per a aquells habitatges i immobles que es destinin al mercat de lloguer, així com la implantació d’una taxa “per gravar aquells pisos buits i que “no es posin al mercat de forma injustificada”. Així mateix, el ministre va avançar que també es preveu reduir la cessió obligatòria per a aquelles promocions que siguin per al mercat de lloguer.
Quant a iniciatives de tipus legislatiu i normatiu, Espot, que va recordar que les mesures plantejades són fruit de la tasca feta per la comissió interministerial creada per abordar de forma global la problemàtica de l’habitatge, va confirmar que es modificarà la Llei d’arrendaments de finques urbanes per  flexibilitzar els contractes de lloguer. En aquest sentit, fonts properes a l’executiu de DA van avançar que la durada dels contractes passaria de cinc a quatre anys.
El ministre va avançar també que es permetrà una carència de pagament en aquells casos en què el llogater sigui qui assumeixi algunes reformes.
També es preveu que els llogaters puguin accedir a les ajudes del pla Renova per fer reformes als habitatges, així com revisar les zones edificades perquè els edificis més vells es puguin reformar. A més, Espot va remarcar que es buscaran convenis amb privats perquè  es pugui aconseguir la cessió d’algun habitatge per a persones amb vulnerabilitat.
Pel que fa a la proposta del PS de congelar l’increment de l’IPC, el ministre, igual que va fer el conseller general del grup demòcrata Carles Jordana, va advertir que podria tenir un “efecte contraproduent” i, fins i tot, contrari a l’objectiu perseguit, ja que podria comportar un increment superior en la renovació del contracte en el moment del seu venciment. A més, Espot va destacar que una congelació de l’IPC als lloguers no resoldria el problema i que,  precisament, la problemàtica sorgeix per la manca d’oferta d’habitatges.

https://www.bondia.ad/politica/gravar-pisos-buits-i-rebaixar-litp-fer-front-al-problema-dels-lloguers

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va aprofitar ahir el debat de la reserva d’esmena presentada pels consellers generals del PS al projecte de llei del pressupost  perquè es congeli l’increment de l’IPC als lloguers aquest any per anunciar tot un paquet de mesures per fer front a la problemàtica de la manca d’habitatge de lloguer. El paquet preveu una sèrie de canvis legislatius i també incentius fiscals per facilitar l’entrada al mercat de més habitatges destinats al lloguer. Així, en l’àmbit fiscal i per mirar que aflorin més pisos, el ministre va anunciar una reducció de l’impost sobre les transmissions patrimonials (ITP) per a aquells habitatges i immobles que es destinin al mercat de lloguer, així com la implantació d’una taxa “per gravar aquells pisos buits i que “no es posin al mercat de forma injustificada”. Així mateix, el ministre va avançar que també es preveu reduir la cessió obligatòria per a aquelles promocions que siguin per al mercat de lloguer. Quant a iniciatives de tipus legislatiu i normatiu, Espot, que va recordar que les mesures plantejades són fruit de la tasca feta per la comissió interministerial creada per abordar de forma global la problemàtica de l’habitatge, va confirmar que es modificarà la Llei d’arrendaments de finques urbanes per  flexibilitzar els contractes de lloguer. En aquest sentit, fonts properes a l’executiu de DA van avançar que la durada dels contractes passaria de cinc a quatre anys. El ministre va avançar també que es permetrà una carència de pagament en aquells casos en què el llogater sigui qui assumeixi algunes reformes. També es preveu que els llogaters puguin accedir a les ajudes del pla Renova per fer reformes als habitatges, així com revisar les zones edificades perquè els edificis més vells es puguin reformar. A més, Espot va remarcar que es buscaran convenis amb privats perquè  es pugui aconseguir la cessió d’algun habitatge per a persones amb vulnerabilitat. Pel que fa a la proposta del PS de congelar l’increment de l’IPC, el ministre, igual que va fer el conseller general del grup demòcrata Carles Jordana, va advertir que podria tenir un “efecte contraproduent” i, fins i tot, contrari a l’objectiu perseguit, ja que podria comportar un increment superior en la renovació del contracte en el moment del seu venciment. A més, Espot va destacar que una congelació de l’IPC als lloguers no resoldria el problema i que,  precisament, la problemàtica   sorgeix per la manca d’oferta d’habitatges. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va aprofitar ahir el debat de la reserva d’esmena presentada pels consellers generals del PS al projecte de llei del pressupost  perquè es congeli l’increment de l’IPC als lloguers aquest any per anunciar tot un paquet de mesures per fer front a la problemàtica de la manca d’habitatge de lloguer. El paquet preveu una sèrie de canvis legislatius i també incentius fiscals per facilitar l’entrada al mercat de més habitatges destinats al lloguer. Així, en l’àmbit fiscal i per mirar que aflorin més pisos, el ministre va anunciar una reducció de l’impost sobre les transmissions patrimonials (ITP) per a aquells habitatges i immobles que es destinin al mercat de lloguer, així com la implantació d’una taxa “per gravar aquells pisos buits i que “no es posin al mercat de forma injustificada”. Així mateix, el ministre va avançar que també es preveu reduir la cessió obligatòria per a aquelles promocions que siguin per al mercat de lloguer. Quant a iniciatives de tipus legislatiu i normatiu, Espot, que va recordar que les mesures plantejades són fruit de la tasca feta per la comissió interministerial creada per abordar de forma global la problemàtica de l’habitatge, va confirmar que es modificarà la Llei d’arrendaments de finques urbanes per  flexibilitzar els contractes de lloguer. En aquest sentit, fonts properes a l’executiu de DA van avançar que la durada dels contractes passaria de cinc a quatre anys. El ministre va avançar també que es permetrà una carència de pagament en aquells casos en què el llogater sigui qui assumeixi algunes reformes. També es preveu que els llogaters puguin accedir a les ajudes del pla Renova per fer reformes als habitatges, així com revisar les zones edificades perquè els edificis més vells es puguin reformar. A més, Espot va remarcar que es buscaran convenis amb privats perquè  es pugui aconseguir la cessió d’algun habitatge per a persones amb vulnerabilitat. Pel que fa a la proposta del PS de congelar l’increment de l’IPC, el ministre, igual que va fer el conseller general del grup demòcrata Carles Jordana, va advertir que podria tenir un “efecte contraproduent” i, fins i tot, contrari a l’objectiu perseguit, ja que podria comportar un increment superior en la renovació del contracte en el moment del seu venciment. A més, Espot va destacar que una congelació de l’IPC als lloguers no resoldria el problema i que,  precisament, la problemàtica sorgeix per la manca d’oferta d’habitatges. https://www.bondia.ad/politica/gravar-pisos-buits-i-rebaixar-litp-fer-front-al-problema-dels-lloguers