Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

Autònoms: la cotització polèmica la CASS ha tornat a encendre els ànims

Quina seria la fórmula adient per calcular el que un autònom ha de cotitzar a la Seguretat Social? No hi ha una resposta unànime, però sí que genera un ampli consens el diagnòstic del problema de l’actual model: és fruit d’un càlcul irreal, sobre un salari mitjà que no representa el que una bona part d’aquests petits empresaris genera mensualment i que suposa una llosa en les seves economies. La cotització del 22% dels autònoms es calcula en base al salari mitjà mensual cotitzat pel conjunt d’afiliats a la Seguretat Social. Una xifra que s’actualitza anualment i que per aquest 2017 s’ha situat en 2.041,35 euros. Per tant, aquest 2017 els treballadors per compte propi hauran d’aportar cada mes a la parapública 449,1 euros. El 2016 havien començat pagant 394 perquè el salari mitjà era més baix (1.973 euros) però també perquè la cotització encara era del 20%. La pujada de dos punts durant el 2016 va significar per als autònoms un increment de 40 euros mensuals en la seva aportació a la CASS.

Torna el debat
Aquests afiliats, doncs, van tancar l’any 2016 pagant 434 euros a la Seguretat Social i l’actualització del salari mitjà els ha suposat un nou increment en menys de 12 mesos. Suficient per tornar a aixecar la veu. “Jo no cobro 2.000 euros!” és la queixa més expressada aquests dies. “La mesura del salari mitjà aplicat als autònoms no té molt sentit perquè està esbiaixada per dos motius”, reflexiona Jordi Galobardas, representant d’empresaris i treballadors per compte propi al consell d’administració de la CASS. Per què? “Per un costat perquè el salari mitjà, com que engloba totes les categories professionals, el que tira molt amunt són els salaris del sector financer i l’administració, sectors on no hi ha autònoms i per tant és una mica absurd regular-ho tenint-los en compte”, continua. Però no és l’únic motiu pel qual considera que la xifra és irreal. I és que en el càlcul no només es tenen en compte els sous cotitzats de tots els assegurats, també d’altres conceptes retributius com ara indemnitzacions per acomiadament. “No és realment el salari mitjà, sinó la remuneració mitjana, i per tant també està esbiaixat”, assenyala.

https://www.diariandorra.ad/noticies/reportatges/2017/02/19/autonoms_cotitzacio_polemica_112579_1134.html