Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

BancSabadell d’Andorra tanca el 2017 amb un benefici de més de 10 milions d’euros

BancSabadell d’Andorra ha aprovat els comptes de l’exercici de 2017 per tal de sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, que, previsiblement, serà convocada per al pròxim mes de maig. L’entitat ha tancat l’any amb uns beneficis de 10.039.000 euros, un 17,93% més que el 2016, i supera així el millor resultat assolit des que va començar a operar l’any 2000. El banc destaca que és la primera vegada que obté un benefici de dos dígits i que aquest «resultat històric» s’ha assolit en un entorn de tipus d’interès baixos, poc favorable per al negoci bancari, i després d’haver continuat incrementant significativament les dotacions a provisions per mantenir la solidesa financera de l’entitat.

Al tancament de l’exercici, la ràtio de solvència és del 23,63%, un nivell que evidencia «la fortalesa del balanç». Aquesta ràtio, si es calculés amb els nous requeriments de capital que els propers anys s’aplicaran a Andorra, i que són més exigents que els de la normativa actual, superaria el 17% i continuaria molt per sobre dels mínims establerts i del que és habitual en les entitats bancàries internacionals. La ràtio de liquiditat, mesurada segons els criteris del Banc Central Europeu (BCE), és a 31 de desembre de 2017 del 252,72% i molt superior al nivell estàndard del 100%.

L’entitat ha destacat que aquest benefici, el més elevat assolit fins ara pel banc, és un reflex de la bona evolució de BancSabadell d’Andorra i de la sostenibilitat i rendibilitat del seu model de negoci. Així mateix, l’orientació de l’entitat a oferir un assessorament professional i un molt bon servei als seus clients es tradueix en un fort creixement de l’operativa comercial d’aquests i de la seva vinculació amb el banc, per mitjà de productes i serveis amb un alt valor afegit.

BancSabadell d’Andorra ha aprovat els comptes de l’exercici de 2017 per tal de sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, que, previsiblement, serà convocada per al pròxim mes de maig. L’entitat ha tancat l’any amb uns beneficis de 10.039.000 euros, un 17,93% més que el 2016, i supera així el millor resultat assolit des que va començar a operar l’any 2000. El banc destaca que és la primera vegada que obté un benefici de dos dígits i que aquest "resultat històric" s’ha assolit en un entorn de tipus d'interès baixos, poc favorable per al negoci bancari, i després d’haver continuat incrementant significativament les dotacions a provisions per mantenir la solidesa financera de l’entitat. Al tancament de l’exercici, la ràtio de solvència és del 23,63%, un nivell que evidencia "la fortalesa del balanç". Aquesta ràtio, si es calculés amb els nous requeriments de capital que els propers anys s’aplicaran a Andorra, i que són més exigents que els de la normativa actual, superaria el 17% i continuaria molt per sobre dels mínims establerts i del que és habitual en les entitats bancàries internacionals. La ràtio de liquiditat, mesurada segons els criteris del Banc Central Europeu (BCE), és a 31 de desembre de 2017 del 252,72% i molt superior al nivell estàndard del 100%. L'entitat ha destacat que aquest benefici, el més elevat assolit fins ara pel banc, és un reflex de la bona evolució de BancSabadell d’Andorra i de la sostenibilitat i rendibilitat del seu model de negoci. Així mateix, l’orientació de l'entitat a oferir un assessorament professional i un molt bon servei als seus clients es tradueix en un fort creixement de l’operativa comercial d’aquests i de la seva vinculació amb el banc, per mitjà de productes i serveis amb un alt valor afegit.