Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

La CASS demana la jubilació als 67 i augmentar sis punts la cotització

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha acordat el paquet de mesures que hauria de tenir la reforma del sistema de pensions per garantir la viabilitat. La decisió s’ha pres després de constatar que amb el model actual en cinc anys la recaptació de les cotitzacions passarà a ser igual que la despesa en pensions i que a partir del 2024 es comencen a gastar els fons de reserves (poc més de mil milions) que s’esgotarien en deu anys. Els càlculs fets per l’equip d’experts francesos sobre el futur del sistema de pensions va posar una sèrie d’opcions damunt de la taula i el consell d’administració de la Seguretat Social, segons van confirmar fonts properes a l’executiu, ha tancat el paquet de recomanacions. El projecte de reforma es traslladarà al Govern en breu i serà l’executiu qui decideixi quin és el pla que finalment es portarà a la pràctica. La Seguretat Social ha desenvolupat el projecte amb un horitzó de dotze anys, entenent que els canvis s’han d’anar introduint de forma progressiva durant aquest termini perquè l’entrada en funcionament de forma immediata de tots ells significaria un cop molt fort.MESURES 1 Edat La jubilació passa a ser als 67 anys La proposta comporta que a partir d’un moment l’edat de jubilació es començaria a retardar mes a mes per no tenir un impacte de cop sobre la gent que és a punt de jubilar-se. Al final del procés el retir arribaria als 67 anys. 2 Més cotització Sis punts més de retenció salarial Els salaris, en un horitzó de dotze anys, passarien a tenir una retenció de sis punts més respecte a l’actual. Significa situar-la en el 28% i la recaptació extra aniria per al fons de reserves. 3 Limitar les més altes A partir d’un nivell, menys rendiment La primera limitació a les pensions més altes arribaria establint que a partir d’una xifra els punts que es compren donarien menys rendiment. S’ha de decidir quin és el punt d’inici, però la CASS treballa amb les pensions de 2.000 o 2.500 euros. 4 Menys revalorització IPC limitat per a les pensions més altes La revalorització anual de les jubilacions amb l’IPC s’acabaria. Només les més baixes s’anirien actualitzant en base a aquest valor. La resta només tindria un percentatge de l’IPC, que per a les més altes seria d’un 20%. 5 Taxa específica Gravar alcohol i tabac per al fons La reforma inclou la creació d’una taxa específica que s’aplicaria al tabac i a l’alcohol. Els diners que es recaptessin anirien destinats a augmentar el fons de reserves. La taxa no afectaria el diferencial.
La primera gran mesura és el retard de la jubilació fins als seixanta-set anys. Tot i que a efectes populars pugui ser la de major afectació, segons les fonts consultades no seria la més transcendent, perquè si no es canvia el model el fet d’ajornar dos anys el retir té un impacte relativament reduït. La segona és l’increment de sis punts en la cotització de la branca jubilació. Actualment les aportacions a la CASS suposen un 22% de cada salari que es subdivideix en el 10% per a sanitat i el 12% per a pensions. La reforma que contempla la Seguretat Social estableix que la cotització hauria de situar-se com a molt tardar el 2030 en un 28% i que els sis punts més fossin destinats íntegrament a fer augmentar el fons de reserves de les jubilacions.
La tercera i la quarta mesura estan directament vinculades a les pensions més altes. El consell d’administració de la parapública és conscient que les pagues del retir no són massa elevades en general i per tant aposta per no tocar les pensions més baixes i limitar les més altes. La primera acció en aquest sentit seria que les pensions a partir d’una quantitat (es dubta que el llindar comenci als dos mil o als dos mil cinc-cents) tinguin menys retorn dels punts que cotitzen. Així els punts que es comprin a partir d’un cert llindar donaran menys rendiment. Actualment ja s’està aplicant un factor de correcció en les pensions superiors a 4.000 euros i la voluntat és baixar aquest llindar perquè sigui una mesura realment efectiva. Les pensions més altes també es veurien afectades perquè no es revaloritzarien anualment en funció a l’IPC. La CASS proposa que les pensions es divideixin en cinc blocs segons els diners. Les més baixes s’apujarien cada any al mateix nivell que l’IPC. El segon bloc de pensions es revaloritzaria un 80% de l’IPC. El tercer, un 60%, el quart un 40% per arribar que les pensions més altes només s’apujarien cada any l’equivalent a un 20% de l’IPC.
La cinquena proposta del paquet insta a la creació d’una taxa específica que gravaria l’alcohol i el tabac. Els diners de la recaptació de la taxa anirien directament a engreixar el fons de reserves de la CASS. Aquesta mesura entén que la taxa seria limitada i que no afectaria la competitivitat dels productes, però aniria en la línia que es preveu de pujades en la imposició a aquests productes. I una part important arribaria pel consum dels turistes.MESURES 1 Edat La jubilació passa a ser als 67 anys La proposta comporta que a partir d’un moment l’edat de jubilació es començaria a retardar mes a mes per no tenir un impacte de cop sobre la gent que és a punt de jubilar-se. Al final del procés el retir arribaria als 67 anys. 2 Més cotització Sis punts més de retenció salarial Els salaris, en un horitzó de dotze anys, passarien a tenir una retenció de sis punts més respecte a l’actual. Significa situar-la en el 28% i la recaptació extra aniria per al fons de reserves. 3 Limitar les més altes A partir d’un nivell, menys rendiment La primera limitació a les pensions més altes arribaria establint que a partir d’una xifra els punts que es compren donarien menys rendiment. S’ha de decidir quin és el punt d’inici, però la CASS treballa amb les pensions de 2.000 o 2.500 euros. 4 Menys revalorització IPC limitat per a les pensions més altes La revalorització anual de les jubilacions amb l’IPC s’acabaria. Només les més baixes s’anirien actualitzant en base a aquest valor. La resta només tindria un percentatge de l’IPC, que per a les més altes seria d’un 20%. 5 Taxa específica Gravar alcohol i tabac per al fons La reforma inclou la creació d’una taxa específica que s’aplicaria al tabac i a l’alcohol. Els diners que es recaptessin anirien destinats a augmentar el fons de reserves. La taxa no afectaria el diferencial.

FUENTE:  https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2018/03/29/jubilacio_als_anys_pujada_cotitzacio_sis_punts_128499_1125.html