Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

NOU MARC FISCAL, MÉS COMPETITIVITAT PER A ANDORRA

NOU MARC FISCAL, MÉS COMPETITIVITAT PER A ANDORRA

Per atreure els inversors fa falta primer establir un clima de confiança. Per crear confiança el reforçament de la seguretat jurídica és clau. En aquest sentit la llei d’obertura econòmica permet l’arribada d’inversors sense límit en el percentatge de capital, de forma totalment transparent. També la creació d’un marc fiscal complet, homologable i competitiu ajuda a crear unes regles del joc clares i favorables a la creació d’empreses, sobretot quan a més facilita treballar en el sentit de desenvolupar convenis de doble imposició que permetin ser més competitius en la prestació de serveis des d’Andorra. Des d’aquest punt de vista, m’agradaria insistir en la importància de la millora de les finances públiques que hem assolit en aquest mandat: el camí cap a l’equilibri pressupostari és un element generador de confiança i de credibilitat, a la vegada que permet garantir millor l’estabilitat del marc fiscal que hem dissenyat i implantat. Al mateix temps, hem pres consciència de la necessitat d’acompanyar millor els inversors, ja sigui modificant disposicions legals i reglamentàries per accelerar i potenciar el procés de creació d’empresa o bé creant estructures d’informació i promoció com es fa des de l’Actua Corner que inclou l’atenció a l’inversor però també a l’empresariat en global, en col•laboració amb la CCIS. Però més enllà de marcs legals que són una condició necessària, el que ha de canviar és la mentalitat d’anar a cercar els resultats, d’assumir riscos com fan els empresaris, de tenir ambició. Tenir l’ambició de reforçar la competitivitat dels sectors existents: el turístic i el comercial. Tenir l’ambició d’obrir nous sectors d’activitat: especialment en el món de la salut i les TIC, així com en l’educació.

Gilbert SABOYA
Ministre d’Afers Exteriors