Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

El Col·legi podrà substituir un advocat que estigui incapacitat per continuar la defensa del client

El Col·legi podrà substituir un advocat que estigui incapacitat per continuar la defensa del client

El Col·legi podrà substituir un advocat que estigui incapacitat per continuar la defensa del client

La junta també estarà facultada per suspendre un lletrat en exercici en cas de condemna per delictes majors dolosos comesos en l’exercici de la professió

El Govern ha aprovat el projecte de llei de modificació de la Llei de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra. El canvi impulsat en el text ve motivat arran de les diverses trobades que s’han fet amb els sectors professionals per preparar la posició de negociació amb la Unió Europea (UE). S’han detectat elements a millorar a la llei i ara el Govern n’aprova la modificació.

En el text s’inclou la facultat de la junta de govern del Col·legi d’Advocats de designar o substituir un advocat que estigui incapacitat per continuar la defensa dels clients en els tràmits o les actuacions que siguin inajornables, tot per evitar situacions d’indefensió. El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba ha explicat que la incapacitació «és possibilitat que es pot donar i que també està regulada als països de l’entorn». En el cas que s’hagi d’aplicar una incapacitació, qui començaria les diligències seria el mateix Col·legi, però el que es preveu és que hi hagi una opinió mèdica especialitzada «per donar suport a l’opinió del col·legi». Mentre duri el procés i no hi hagi una resolució, es poden adoptar mesures cautelars perquè el lletrat que no reuneixi les condicions necessàries per exercir la professió  estigui apartat.

La junta de Govern també podrà suspendre un advocat en exercici en cas de condemna per delictes majors dolosos comesos en l’exercici de la professió. Es regula també el procediment d’incapacitació d’un advocat, que fins ara no estava regulat i que respecta els drets de l’advocat afectat. També es modifica el procediment disciplinari, precisant les mesures cautelars que es poden acordar, aconseguinr alhora una tramitació més àgil, tot respectant les garanties de defensa i d’audiència que ha de complir el procediment en aquesta matèria per a la persona interessada.

A través d’una disposició transitòria, s’estableix que els advocats que estiguin en possessió del nivell 6a del Marc andorrà de qualificacions, si figuren inscrits com a advocats no exercents en la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, poden continuar inscrits en aquesta qualitat, però es precisa que si opten per exercir com a advocats exercents han de disposar d’un títol del nivell 7 del Marc andorrà de qualificacions en l’àmbit del dret.

TEXTO PROPIETAT: https://www.altaveu.com/actualitat/societat/collegi-podra-substituir-advocat-estigui-incapacitat-continuar-defensa-client_43297_102.html